Instructeur mbo

Niveau 4

Als instructeur ben je een echte vakprofessional. Je weet waar je het over hebt. Met jouw kennis en ervaring zorg je voor een veilige en uitdagende leeromgeving voor studenten. Lijkt dat je wat? Dan is deze specialistenopleiding echt iets voor jou.

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld om te voldoen aan de bekwaamheidseisen van instructeur in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), maar ook zeer geschikt als opleiding voor instructeurs in het voortgezet onderwijs.

Tijdens de eenjarige opleiding staan kennis, vaardigheden en beroepshouding centraal. Je krijgt dus veel te maken met vakken als agogiek, pedagogiek en didactiek, maar ook vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Om geschikte praktijkactiviteiten aan te kunnen bieden aan jongeren van verschillende leeftijden, is het belangrijk dat je jezelf goed kunt inleven in de ontwikkeling van jongeren vanaf 12 tot 25 jaar. Je leert zelf dat een leven lang ontwikkelen belangrijk is en dat is ook iets wat je je leerlingen/studenten meegeeft. Alle vakken zijn direct gericht op het werk en je eigen ontwikkeling, omdat je naast de opleiding ook tegelijkertijd werkzaam bent als instructeur in het (v)mbo.

Op de vakken Nederlands, Engels en rekenen word je apart geëxamineerd.

Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je minimaal in het bezit te zijn van:

 • een mbo-diploma niveau 2 of 3.
 • een (stage- of) dienstverband van minimaal 16 uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

 • Assertiviteit
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Inlevingsvermogen
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Contactuele vaardigheden
 • Representatief
 • Zelfstandigheid

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht (PDF)

Na het behalen van je diploma word je bevoegd en bekwaam geacht als instructeur. Ben je werkzaam als instructeur in het vmbo dan besteden we in jouw geval bijzondere aandacht aan de vmbo-doelgroep. Je kunt na deze opleiding uiteraard ook doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld voor het behalen van een docentbevoegdheid.

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog