Klachtenregeling

Klachten- en geschillenregeling

Medewerkers en management van Scalda doen hun uiterste best om met elkaar goed onderwijs te leveren. Toch komt het voor dat studenten en/of ouders niet tevreden zijn. Het is voor het steeds weer optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs belangrijk om dat te vernemen. Bij ontevredenheid is een gesprek met de mentor of met de teamleider in de regel voldoende om tot een goede oplossing te komen. Als dit niet het geval is dan is er een klachten- en geschillenregeling die de formele weg schetst voor een klacht, bezwaar of beroep. 

Onderstaand kan de klachten- en geschillenregeling gedownload worden. Hierin staat beschreven hoe je een klacht, bezwaar of beroep kunt indienen. Als je wilt kan een vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een klacht, bezwaar of beroep.

Mocht je vragen hebben over het indienen van een klacht of over de voortgang van de behandeling van een klacht, bezwaar of beroep dan kun je mailen naar de ambtelijk secretaris van de commissies via [email protected].

Hoe gaat Scalda om met klachten, bezwaren of beroepen
 

Klachtenregeling Klokkenluidersregeling Klachtenafhandeling bij aanbestedingen Examenreglement

JOB MBO

JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. JOB adviseert en ondersteunt studenten bij vragen en klachten, door ze te wijzen op hun rechten, wet- en regelgeving uit te leggen, en mogelijke vervolgstappen te schetsen. Dus heb jij een vraag of klacht en wil je hier advies over ontvangen? Kijk dan op www.jobmbo.nl voor meer informatie.

Omhoog