Opleiding Nederlands als Tweede taal (NT2)

Nederlands als Tweede Taal (NT2)

Overig

NT2: van niveau A0 tot en met A2

Beheerst u het Latijnse alfabet dan kunt u deelnemen aan een cursus Nederlands. Scalda biedt zowel kort- als langlopende trajecten aan op verschillende locaties. In de lessen worden de vier vaardigheden lezen, schrijven, begrijpen en spreken getraind aan de hand van thema’s die u herkent in het dagelijkse leven. Denk hierbij aan kennismaken, familie, media, openbaar vervoer, Nederlandse cultuur en gewoonten, weer, wonen en werken, hobby’s en vrije tijd. Tweemaal per jaar wordt uw voortgang getoetst. Aan het einde van het schooljaar weet u welk niveau u heeft behaald en kan er samen met u gekeken worden wat het vervolgtraject zou kunnen zijn. Een mogelijkheid is: het Staatsexamen I  of II (B1 en B2).

Staatsexamen I en II

Als tijdens de intake blijkt dat u niveau A2 heeft dan kan er geadviseerd worden om deel te nemen aan het Staatsexamen I of II. Bij aanvang verfijnt de docent door middel van opdrachten en gesprekken met de deelnemer de leerwensen en leerbehoeften. Hierna wordt het leerplan opgesteld. Zo zal de ene deelnemer meer tijd moeten besteden aan lezen, terwijl een ander zich meer zal moeten richten op het verbeteren van het schrijven. Ook krijgt u, als u hieraan toe bent, een examentraining.  De examenonderdelen zijn: spreken, luisteren, schrijven en begrijpend lezen op het niveau staatsexamen I en II.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over één van onze trajecten. Neem contact op 
met onze procescoördinatoren of mail naar: [email protected]

Regio Walcheren
Stefanie Goedbloed via 06-31 78 02 56 of [email protected]
Natasja Wisse via 06-824 021 01 of [email protected]

Regio Oosterschelde
Dider Nieuwland via 06-48 52 13 40 of [email protected]
Nienke Bos via 06-23 09 09 20 of [email protected]                                  

Regio Zeeuws-Vlaanderen
Chantal de Wilde via 06-48 52 00 50 of [email protected]

Aangezien wij graag een traject op maat aanbieden worden de daarbij behorende kosten tijdens de intake besproken. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze procescoördinatoren of mail naar: [email protected]

Regio Walcheren
Stefanie Goedbloed via 06-31 78 02 56 of [email protected]
Natasja Wisse via 06-824 021 01 of [email protected]

Regio Oosterschelde
Dider Nieuwland via 06-48 52 13 40 of [email protected]
Nienke Bos via 06-23 09 09 20 of [email protected]                                  

Regio Zeeuws-Vlaanderen
Chantal de Wilde via 06-48 52 00 50 of [email protected]

Gedurende het hele traject houden we samen met u uw toekomstwensen in de gaten zodat er na het NT2 traject een bij u passend traject komt.

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog