Assistent logistiek

Niveau 1

Je steekt graag je handen uit de mouwen!

Bij de opleiding Assistent logistiek leer je om veel processen tegelijkertijd in de gaten te houden. Je assisteert bij het verwerken van de goederenstroom, laden en lossen van de vracht, houdt rekening met veiligheid en milieu, signaleert gebreken en je bent nauwkeurig. 

Je kunt als Assistent logistiek bijvoorbeeld aan de slag bij bedrijven die zich bezighouden met transport en handel, zoals: een distributiecentrum, transportbedrijf, productiebedrijf of in het magazijn van een groothandel.

Assistent logistiek


Entreeopleiding
Heb je geen diploma van het voortgezet onderwijs en wil je toch naar het mbo? Dan kun je terecht bij de Entreeopleiding van Scalda. De opleiding duurt een jaar en is praktijkgericht op niveau 1. Je wordt opgeleid tot assistent. Als je de opleiding hebt afgerond, kan je doorstromen naar (een mbo-opleiding op) niveau 2 of ga je aan het werk. 

Deze opleiding is alleen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) te volgen.

In de BBL-variant heeft de Entreeopleiding de volgende profielen:

 • Dienstverlening
 • Verkoop / retail
 • Horeca / voeding
 • Bouwen, wonen en onderhoud
 • Installatie- en constructietechniek
 • Logistiek
 • Plant, dier of (groene) leefomgeving

De Entreeopleiding bereidt je voor op assisterende functies of beroepen op de arbeidsmarkt. Je krijgt onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Op school staat het werken aan de beroepsvakken centraal. Daarnaast is er aandacht voor Nederlands, rekenen, sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap.

De opleiding Logistiek wordt alleen in de BBL variant aangeboden.

 • BBL (Beroepsbegeleidende leerweg): een dag naar school en vier dagen werken

BBL
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ga je één dag naar school en de andere dagen werk je. Je BPV is een leerwerkplek. Voordat je aangenomen bent bij de Entreeopleiding heb je een leerwerkplek en een contract. Aan het einde van de opleiding moet je minimaal 610 uur gewerkt hebben.

Begeleiding
Je hebt een coach waarbij je terecht kunt met alle vragen. Je coach helpt je bij jouw loopbaan en komt op je stage of werkplek langs om de voortgang te bespreken. Je coach is jouw eerste aanspreekpunt.
Naast een coach hebben we bij de Entreeopleiding ook een intern begeleider. Deze ondersteunt studenten met extra onderwijsbehoeften en geeft adviezen aan docenten.

Bindend studieadvies (BSA)
In de vierde maand van de Entreeopleiding krijg je een bindend studieadvies (BSA). Als je een positief advies krijgt, mag je verder met de opleiding. Het BSA wordt gebaseerd op voldoende voortgang in de studie waaruit blijkt dat je de opleiding binnen het studiejaar kunt afronden.

Locaties
De leslocaties zijn:

 • Middelburg, locatie Podium
 • Terneuzen, locatie Vlietsraat

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:

 • Je bent op 1 augustus minimaal 16 jaar.
 • Je hebt het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten;
 • Je bent in staat een mbo-opleiding op niveau 1 af te ronden.

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

 • Handigheid
 • Initiatiefrijk
 • Werktempo
 • Dienstverlenend
 • Nauwkeurigheid
 • Zorgvuldigheid
 • Samenwerken

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je lesgeld. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit €258,- per jaar voor een BBL-opleiding.

Naast lesgeld worden er schoolkosten, waaronder digitaal lesmateriaal, boeken en readers in rekening gebracht. De totale kosten zijn afhankelijk van het profiel.

Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding of je stroomt uit naar werk.
Je kunt doorstromen binnen Scalda naar niveau 2, bijvoorbeeld: logistiekmedewerker of logistiek medewerker Veva.

Keuzedelen

Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Ondernemend gedrag
 • Duurzaamheid in het beroep A

Je kan ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

 • Handigheid
 • Initiatiefrijk
 • Zorgvuldigheid
 • Samenwerken
 • Doorzettingsvermogen
 • Stressbestendig

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog