Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

Niveau 1

Je bedient graag mensen en hebt passie voor voeding!

Als assistent horeca, voeding of voedingsindustrie voer je voorbereidende werkzaamheden uit in de keuken of je bent werkzaam in de bediening.  Je zorgt voor een nette, hygiënische en opgeruimde werkomgeving.  Je assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden en let daarbij op veiligheid en milieu.

Je kunt stage lopen bij een hotel, restaurant of café.

De opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie is onderdeel van Start College. Bij Start College kijken we waar jouw interesses en talenten liggen. Aan de hand daarvan bepalen we samen met jou hoe jouw opleiding eruit gaat zien. We nemen daar goed de tijd voor zodat je erachter kunt komen wat het beste bij jou past. Samen met jouw coach bepaal je dan uiteindelijk in welke richting je verder gaat studeren.

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie


Entreeopleiding
Heb je geen diploma van het voortgezet onderwijs en wil je toch naar het mbo? Dan kun je terecht bij de Entreeopleiding van Scalda. De opleiding duurt een jaar en is praktijkgericht op niveau 1. Je wordt opgeleid tot assistent. Als je de opleiding hebt afgerond, kun je doorstromen naar (een mbo-opleiding op) niveau 2 of ga je aan het werk. 

Je schrijft je in voor een profiel, dit is een beroepsrichting. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) zijn er verschillende profielen:

 • Dienstverlening
 • Verkoop / retail
 • Horeca / voeding
 • Bouwen, wonen en onderhoud
 • Installatie- en constructietechniek

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) heeft de Entreeopleiding de volgende profielen:

 • Dienstverlening
 • Verkoop / retail
 • Horeca / voeding
 • Bouwen, wonen en onderhoud
 • Installatie- en constructietechniek
 • Logistiek
 • Plant, dier of (groene) leefomgeving

De Entreeopleiding bereidt je voor op assisterende functies of beroepen op de arbeidsmarkt. Je krijgt onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Op school staat het werken aan de beroepsvakken centraal. Daarnaast is er aandacht voor Nederlands, rekenen, sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap.

Er zijn twee vormen van Entreeopleidingen:

 • BOL (Beroepsopleidende leerweg): drie dagen naar school en twee dagen stage.
 • BBL (Beroepsbegeleidende leerweg): een dag naar school en vier dagen werk.

BOL
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je drie dagen naar school en je loopt twee dagen stage. Stage noemen we BPV in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het eerste blok ga je op zoek naar een stage, je krijgt dan een stageovereenkomst. Aan het einde van je stage moet je minimaal 400 stage-uren gelopen hebben.

BBL
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ga je één dag naar school en de andere dagen werk je. Je BPV is een leerwerkplek. Voordat je aangenomen bent bij de Entreeopleiding heb je een leerwerkplek en een contract. Aan het einde van de opleiding moet je minimaal 610 uur gewerkt hebben.

Begeleiding
Je hebt een coach waarbij je terecht kunt met alle vragen. Je coach helpt je bij jouw loopbaan en komt op je stage of werkplek langs om de voortgang te bespreken. Je coach is jouw eerste aanspreekpunt.

Naast een coach hebben we bij de Entreeopleiding ook een intern begeleider. Deze ondersteunt studenten met extra onderwijsbehoeften en geeft adviezen aan docenten.

Bindend studieadvies (BSA)
In de vierde maand van de Entreeopleiding krijg je een bindend studieadvies (BSA). Als je een positief advies krijgt, mag je verder met de opleiding. Het BSA wordt gebaseerd op voldoende voortgang in de studie waaruit blijkt dat je de opleiding binnen het studiejaar kunt afronden.

Locaties
De leslocaties zijn:

 • Middelburg, locatie Podium
 • Terneuzen, locatie Vlietstraat

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:  

 • Je bent op 1 augustus minimaal 16 jaar.
 • Je hebt het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten;
 • Je bent in staat een mbo-opleiding op niveau 1 af te ronden.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je lesgeld. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit €1.239,- per jaar voor een BOL-opleiding. Voor een BBL-opleiding is dit 258,-  per jaar.

Naast lesgeld worden er schoolkosten, waaronder digitaal lesmateriaal, boeken en readers in rekening gebracht. De totale kosten zijn afhankelijk van het profiel.

Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding of je stroomt uit naar werk. Je kunt doorstromen binnen Scalda naar niveau 2, bijvoorbeeld: Gastheer/vrouw, Kok of Uitvoerend bakker.

Keuzedelen

Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Ondernemend gedrag
 • Duurzaamheid in het beroep A

Je kan ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

 • Hygiënisch werken
 • Creatief
 • Discipline
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Stressbestendig

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog