Assistent bouwen, wonen en onderhoud

Niveau 1

Je bent handig en hebt technisch inzicht!

Als assistent bouwen, wonen en onderhoud verricht je werkzaamheden op de bouw. Dit kan variëren van opruimwerkzaamheden tot het helpen bij het uitzetten en stellen van profielen, het maken van een bekisting, het storten van beton, het zetten van wanden en het maken van plafonds. Je assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden en let daarbij op veiligheid en milieu.

Je kunt stage lopen bij verschillende bouwbedrijven.

Assistent bouwen, wonen en onderhoud


Entreeopleiding
Heb je geen diploma van het voortgezet onderwijs en wil je toch naar het mbo? Dan kun je terecht bij de Entreeopleiding van Scalda. De opleiding duurt een jaar en is praktijkgericht op niveau 1. Je wordt opgeleid tot assistent. Als je de opleiding hebt afgerond, kun je doorstromen naar (een mbo-opleiding op) niveau 2 of ga je aan het werk. 

Je schrijft je in voor een profiel, dit is een beroepsrichting. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) zijn er verschillende profielen:

 • Dienstverlening
 • Verkoop / retail
 • Horeca / voeding
 • Bouwen, wonen en onderhoud
 • Installatie- en constructietechniek

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) heeft de Entreeopleiding de volgende profielen:

 • Dienstverlening
 • Verkoop / retail
 • Horeca / voeding
 • Bouwen, wonen en onderhoud
 • Installatie- en constructietechniek
 • Logistiek
 • Plant, dier of (groene) leefomgeving

Schildersopleiding 
Als schilder voer je schilder- en/of glaszetwerkzaamheden uit in de schilder- en onderhoudsbedrijfstak. Je werkt op wisselende locaties zoals in particuliere woningen, kantoorpanden en ziekenhuizen, maar soms ook op een werkplaats. Naast het assisteren bij schilderen, leer je ook te helpen bij het behangen of glas zetten.

De schildersopleiding is een onderdeel van de opleiding bouwen en wonen, maar is alleen te volgen in de BBL-variant. Dit betekent dat je bij aanvang van de opleiding zelf een werk/stageplaats hebt gevonden. In de winterperiode zijn er praktijklessen in het Vakcentrum Schilderen in Goes en de rest van het schooljaar loop je stage of werk je bij een bedrijf.

De Entreeopleiding bereidt je voor op assisterende functies of beroepen op de arbeidsmarkt. Je krijgt onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Op school staat het werken aan de beroepsvakken centraal. Daarnaast is er aandacht voor Nederlands, rekenen, sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap.

Er zijn twee vormen van Entreeopleidingen:

 • BOL (Beroepsopleidende leerweg): drie dagen naar school en twee dagen stage.
 • BBL (Beroepsbegeleidende leerweg): een dag naar school en vier dagen werk.

BOL
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je drie dagen naar school en je loopt twee dagen stage. Stage noemen we BPV in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het eerste blok ga je op zoek naar een stage, je krijgt dan een stageovereenkomst. Aan het einde van je stage moet je minimaal 400 stage-uren gelopen hebben.

BBL
In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ga je één dag naar school en de andere dagen werk je. Je BPV is een leerwerkplek. Voordat je aangenomen bent bij de Entreeopleiding heb je een leerwerkplek en een contract. Aan het einde van de opleiding moet je minimaal 610 uur gewerkt hebben.

Begeleiding
Je hebt een coach waarbij je terecht kunt met alle vragen. Je coach helpt je bij jouw loopbaan en komt op je stage of werkplek langs om de voortgang te bespreken. Je coach is jouw eerste aanspreekpunt.

Naast een coach hebben we bij de Entreeopleiding ook een intern begeleider. Deze ondersteunt studenten met extra onderwijsbehoeften en geeft adviezen aan docenten.

Bindend studieadvies (BSA)
In de vierde maand van de Entreeopleiding krijg je een bindend studieadvies (BSA). Als je een positief advies krijgt, mag je verder met de opleiding. Het BSA wordt gebaseerd op voldoende voortgang in de studie waaruit blijkt dat je de opleiding binnen het studiejaar kunt afronden.

Locaties
De leslocaties zijn:

 • Vlissingen, locatie Edisonweg
 • Terneuzen, locatie Vlietstraat

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:  

 • Je bent op 1 augustus minimaal 16 jaar.
 • Je hebt het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten;
 • Je bent in staat een mbo-opleiding op niveau 1 af te ronden.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je lesgeld. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit €1.239,- per jaar voor een BOL-opleiding. Voor een BBL-opleiding is dit 258,-  per jaar.

Naast lesgeld worden er schoolkosten, waaronder digitaal lesmateriaal, boeken en readers in rekening gebracht. De totale kosten zijn afhankelijk van het profiel.

Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding of je stroomt uit naar werk.

Je kunt doorstromen binnen Scalda naar niveau 2, bijvoorbeeld: Metselaar, Schilder of Timmerman.

Keuzedelen

Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Ondernemend gedrag
 • Duurzaamheid in het beroep A

Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren.

Kerncompetenties

Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding:

 • Handigheid
 • Materiaalgevoel
 • Technisch inzicht
 • Tekening lezen
 • Werktempo
 • Zorgvuldigheid

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog