Assistent bouwen, wonen en onderhoud

 • Niveau 1

Heb je geen diploma van het voortgezet onderwijs en wil je toch naar het mbo? Dan kan je terecht bij de Entreeopleiding van Scalda. Een eenjarige, praktijkgerichte opleiding op niveau 1 die je opleidt tot assistent. Als je de opleiding hebt afgerond, kan je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2 of ga je aan het werk. 

Als assistent verricht je werk in uiteenlopende branches op wisselende plaatsen en onder wisselende omstandigheden op het gebied van bouwen – wonen en onderhoud. Je assisteert bij alle voorkomende werkzaamheden op de bouw. Dit kan variëren van opruimwerkzaamheden tot het helpen bij het uitzetten en stellen van profielen, het maken van een bekisting, het storten van beton, het zetten van wanden en het maken van plafonds. Tijdens de opleiding oefen je deze vaardigheden en krijg je theorie over je werkomgeving, het maatvoeren en uitzetten en het bewerken van materialen en het aanbrengen van hulpconstructies. 

Schildersopleiding 
Als schilder voer je schilder- en/of glaszetwerkzaamheden uit in de schilder- en onderhoudsbedrijfstak. Je werkt op wisselende locaties zoals in particuliere woningen, kantoorpanden en ziekenhuizen, maar soms ook op een werkplaats. Naast het assisteren bij schilderen, leer je ook te helpen bij het behangen of glas zetten.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Scalda foto opleiding Entree - Assistent Constructietechniek
  Ik ben graag met mijn handen bezig en zie het liefst meteen resultaat aan het einde van de dag. Als ik zelf iets mag maken gaat het echt leven voor mij.
  Tariq Muhammad
  Entreeopleiding

De Entreeopleiding bereidt je voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Je krijgt onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Op school staat het werken aan de beroepsvakken van het door jou gekozen profiel centraal. Daarnaast is er aandacht voor taal, rekenen, sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap. 

Bij de BOL-variant ben je de eerste periode van het schooljaar op school en bereid je je voor op je stage die plaats gaat vinden in de laatste drie periodes van het schooljaar. Vanaf periode twee loop je stage of werk je bij een bedrijf dat bij je uitstroomrichting past. Je gaat dan drie dagen per week naar school en loopt twee dagen per week stage. 

Schildersopleiding 
De schildersopleiding is een onderdeel van de opleiding bouwen en wonen, maar is alleen te volgen in de BBL-variant. Dit betekent dat je bij aanvang van de opleiding zelf een werk/stageplaats hebt gevonden. In de winterperiode zijn er praktijklessen in het Vakcentrum Schilderen in Goes en de rest van het schooljaar loop je stage of werk je bij een bedrijf. 

Bindend studieadvies (BSA) 
In de vierde maand van de Entree-opleiding krijg je een bindend studieadvies (BSA). Als je dit haalt kan je verder met de opleiding. Het bindend studieadvies wordt gebaseerd op voldoende voortgang in de studie waaruit blijkt dat je de opleiding binnen het studiejaar kan afronden. Specifieke eisen ten aanzien van het BSA krijg je voor aanvang van de opleiding. 

De meeste programmaonderdelen die je op school volgt, zullen op de locaties Ravensteijnweg in Middelburg of de Vlietstraat in Terneuzen gegeven worden. 

Eén dag per week volg je lessen in Goes. De overige twee dagen kunnen, afhankelijk van je woonplaats, lessen gevolgd worden in Middelburg of Terneuzen.

Keuzedelen 2019 /2020
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Ondernemend gedrag
 • Voorbereiding op niveau 2 schilder
 • Duurzaamheid in het beroep A

Je kan ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:  

 • Je bent op 1 augustus minimaal 16 jaar.
 • Je hebt het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten.  
 • Je bent in staat een mbo-opleiding niveau 1 af te ronden.

Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

Download kostenoverzicht (PDF)

Verder leren? Als je verder wilt en kan leren, kan je terecht bij alle andere beroepsopleidingen op niveau 2. Samen met je coach onderzoek je wat de mogelijkheden zijn.

Ravensteijnweg 1 Middelburg Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.