Praktijk- en Onderwijsovereenkomst

Praktijkovereenkomst(en)

Heb je een erkend leerbedrijf gevonden en wordt er een arbeidscontract getekend, dan dient de periode van praktijkleren vastgelegd te worden in een overeenkomst tussen de school, jezelf (bij minderjarigheid ook je wettelijke vertegenwoordiger) en het leerbedrijf. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van de verschillende partijen vermeld. Zo'n overeenkomst wordt een BPV-overeenkomst of praktijkovereenkomst (POK) genoemd.

School & stage

Voor de Beroeps Opleidende Leerwegen (BOL) start de BPV bij opleidingsniveau 2 met 50-60% van de opleiding; bij niveau 3 zo'n 40 tot 50% en bij niveau 4 een 30 tot 40%. Voor aanvang van elke stageperiode worden de stagegegevens vastgelegd in een overeenkomst. Deze BPV-overeenkomst/ Praktijkovereenkomst dient te worden ondertekend door de school, jezelf (bij minderjarigheid ook je wettelijke vertegenwoordiger) en het leerbedrijf.

Praktijkovereenkomst Voorwaarden behorende bij de Praktijkovereenkomst Addendum Praktijkovereenkomst Praktijkovereenkomst Addendum Maritiem Addendum ondersteuningsafspraken

Het kan zijn dat je een Praktijkovereenkomst nodig hebt in een andere taal. Hieronder vind je voorbeelden daarvan. Je kunt een invulexemplaar opvragen bij het BPV-bureau van jouw locatie.

Omhoog