Over Scalda header

DVG Gereed voor de Toekomst: Innovatief onderwijs

Het programma DVG Gereed voor de Toekomst staat voor Onderwijsinnovatie. De niveau 3 en 4 opleidingen die onder de richtingen Handel en Ondernemen, Economie en Administratie, Horeca en Bakkerij én Toerisme en Recreatie van Scalda doen mee aan het programma. We streven ernaar om meer richtingen van Scalda aan te laten sluiten.

Medewerkers die direct en breed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Vooral in Zeeland is de vraag naar goed opgeleide mbo-studenten groot. Daarnaast is er een krimpende studentenpopulatie, maar willen we een breed aanbod aan opleidingen - dicht bij huis -  blijven aanbieden. Beide uitgangspunten zijn dé aanleiding geweest om het onderwijs te veranderen.

“We spreken in het onderwijs al jaren over ‘de student centraal stellen’. Met ons nieuwe onderwijsconcept gaan we dat eindelijk ook echt waarmaken. Studenten kunnen leren en ontwikkelen op de manier die het beste bij hen past en die uitgaat van hun beginsituatie.”


Michel Schrier | Programmamanager DVG Gereed voor de Toekomst

Vernieuwd onderwijs

Vanaf schooljaar 2023/2024 draait de eerste lichting studenten mee in de nieuwe vorm van onderwijs. De grootste veranderingen zijn dat studenten zelf meer keuzemogelijkheden hebben om hun opleiding vorm te geven, studenten nog meer op hun eigen tempo kunnen studeren, er makkelijker een switch gemaakt kan worden tussen onderwijs op school (BOL) en onderwijs in de praktijk (BBL / Praktijkroute) en dat het werkveld nog meer bij het onderwijs betrokken wordt.  Studenten moeten zelf meer gaan nadenken over wat en hoe ze willen leren, daar staat tegenover dat zij daarbij intensief gecoacht worden.

“Het onderwijs gaat veranderen en daarin vormen de student, het werkveld en het onderwijs de basis. Tijdens bedrijvendagen leggen we samen deze verbinding, zowel op de inhoud als op de relatie.”


Andrea Maas | Praktijk Makelaar Onderwijs

Blijf via LinkedIn als een van de eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen in het onderwijs!

Adaptief vermogen en flexibiliteit

De ene student weet al heel goed wat hij na zijn opleiding wil gaan doen. Voor een andere student is dat nog helemaal niet zo duidelijk. Daarnaast vraagt de snel veranderende maatschappij om medewerkers die de vaardigheden hebben om zich altijd te blijven ontwikkelen.

Er is daarom zorgvuldig gekeken naar welke kennis en vaardigheden in elke opleiding en beroep terugkomen. Voor de ontwikkeling van deze competenties is opleidingsoverstijgend aandacht. Dit betekent enerzijds dat studenten breder en meer toegerust voor de toekomst opgeleid worden, maar anderzijds dat ze ook gemakkelijker kunnen switchen van de ene opleiding naar de andere zonder heel veel tijd te verliezen.

Op school of in de praktijk

De leerroutes die bekend zijn: Op school (BOL), de Praktijkroute (BOL) of BBL blijven bestaan. Het verschil is echter dat het voor studenten gemakkelijker wordt om gedurende hun opleiding te switchen tussen één van deze routes. Een student kan bijvoorbeeld starten in de Op school route om vervolgens na een aantal onderwijsperiodes verder te gaan in de Praktijkroute of andersom. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met een coach van Scalda en het leerbedrijf dat betrokken is.

Leeromgevingen

De ene student vindt het fijn om lessen te volgen, een andere student wil graag zelfstandig kunnen werken aan opdrachten met de mogelijkheid tot het stellen van vragen, een volgende gaat het liefst samen met een groep medestudenten aan de slag om een vraagstuk uit de praktijk op te lossen en weer een ander leert heel veel van een professional uit het werkveld. Ongeacht de studieroute die een student kiest (Op school, Praktijkroute of BBL) kan hij gebruik maken van de verschillende leeromgevingen die het best passen bij de persoonlijke voorkeur, de gekozen opleiding en de studiefase waarin hij zich bevindt.

De leeromgevingen zijn:

  1. Lessen
  2. Study office: een zelfstandige leerplek op school
  3. Werkplaats: een fysiek plek waar de student terecht kan met een concreet vraagstuk of hulpvraag
  4. Workshops: een interactieve werkvorm die gegeven wordt vanuit het werkveld
  5. Masterclass: kennisdeling van een professional
  6. Projecten: een opdracht vanuit het bedrijfsleven waaraan studenten van meerdere opleiding aan samenwerken

Samenwerking: onderwijs, bedrijfsleven en overheid

Omdat iedere student een eigen/persoonlijke leerroute kiest, is het belangrijk en noodzakelijk om over een breed aanbod van leeromgevingen te beschikken. Om studenten de mogelijkheid te bieden hun kennis om te zetten in praktijkervaring is een goede samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid essentieel. Deze samenwerking is gestart met een eerste Bedrijvendag waarin kennis is gedeeld, ervaringen zijn uitgewisseld en met elkaar concreet is gebrainstormd over de invulling van de leeromgevingen.

“Heb jij – vanuit jouw rol in een organisatie – ook interesse om onderdeel te zijn van deze verandering en wil je studenten (in een vroeg stadium) al kennis laten maken met de praktijk? Meld jezelf en/of een collega aan voor een van onze netwerkbijeenkomsten.”


Andrea Maas | Praktijk Makelaar Onderwijs

Meld je nu aan voor de bedrijvendag

Verschillende wegen, zelfde diploma

Welke leerroute en leeromgevingen een student ook kiest, uiteindelijk leidt dit allemaal tot hetzelfde diploma. Wat er geleerd moet worden staat (voor een groot deel) vast, hoe dat leren plaatsvindt, daar heeft de student heel veel keuzemogelijkheden in.

Omhoog