Werkwijzer mbo studentenfonds

Scalda studentenfonds

Het Scalda Studentenfonds is beschikbaar voor studenten, ouders of verzorgers die de kosten voor schoolartikelen niet kunnen betalen. Wij vinden het belangrijk dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, de kans moet krijgen om onderwijs te volgen en daarbij het maximale uit zichzelf te halen. Sommige studenten in het mbo zijn kwetsbaarder waardoor een grotere kans op vertraging en uitval ontstaat.

  Voor wie?

  Het Scalda Studentenfonds is bedoeld voor studenten die, vanwege financiële problemen, hun gewenste opleiding niet kunnen starten of voortzetten.

  Aanmeldingsprocedure

  Denk je in aanmerking te komen? Je kan je als volgt aanmelden:

  • Studenten jonger dan 18 jaar: Studenten die een BOL-opleiding (gaan) volgen en op 1 augustus 2024 jonger zijn dan 18 jaar: Neem direct contact op met Stichting Leergeld in jouw regio (of vraag je ouders dit te doen). Zij helpen je verder. Op verzoek van Scalda toetst Stichting Leergeld het inkomen van je ouders. Als dit ook aan de voorwaarden voldoet, gaat Scalda akkoord met financiële ondersteuning en neemt Scalda de aanvraag van Stichting Leergeld over. Heb je moeite om contact op te nemen met Stichting Leergeld? Vraag dan de Interne Begeleiding van je opleiding om hulp.
  • Andere studenten: Als je financiële problemen hebt en niet voldoet aan de combinatie van jonger dan 18 jaar zijn op 1 augustus 2024 met een BOL-opleiding volgen, neem dan contact op met de Interne Begeleider van je opleiding. Als je niet weet wie dat is, vraag het dan aan je mentor. Hij/zij helpt je verder.

  Toetsing en benodigdheden

  Als je in aanmerking wilt komen voor het Studentenfonds is het belangrijk om je zo snel mogelijk te melden. Zowel bij behandeling door Stichting Leergeld als door Interne Begeleiding wordt gekeken naar:

  • Leeftijd en leerweg van de student
  • Inkomen (inkomenstoets)
  • Noodzaak
  • Mogelijk beroep op additionele financieringsbronnen/regelingen/subsidies

  Bij behandeling door de Interne Begeleiding maakt een gesprek deel uit van de toetsing. Om zo snel en goed mogelijk te kunnen toetsen, is het noodzakelijk dat zij een volledig overzicht hebben. We adviseren jou of je ouder(s)/verzorger(s) om bij de aanvraag de nodige inkomensgegevens paraat te hebben en aan te geven welke artikelen er nodig zijn (zie opgave in MBOwebshop.nl). Als er al artikelen zijn aangeschaft dien je dat te melden en later, in het vervolgtraject, op verzoek de facturen en betaalbewijzen in .pdf-formaat aan te kunnen leveren.

  Geldigheidsduur van de aanvraag

  Een aanvraag is slechts voor één schooljaar geldig. Elk schooljaar dien je je opnieuw aan te melden voor een bijdrage uit het Scalda Studentenfonds.

  Goedkeuring en vervolg

  Als een aanvraag is goedgekeurd ontvang je per e-mail een akkoord van Scalda (via [email protected]). Daarin wordt aangegeven hoe je je schoolartikelen rechtstreeks ten laste van het Scalda Studentenfonds kunt bestellen.

  Voorwaarden

  Hieronder vind je belangrijke informatie over wat wel en niet financieel ondersteund wordt door het Scalda Studentenfonds, en de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op het fonds.

  Wat wordt financieel ondersteund?

  • Primair: onderwijsbenodigdheden: Alleen artikelen voor het betreffende schooljaar worden vergoed. 
  • Activiteiten: Bijvoorbeeld excursie of kamp. De Scalda-toetsingscommissie kan besluiten een activiteit niet uit het Scalda Studentenfonds te vergoeden.b.v. wegens disproportionele kosten.
  • Laptop aanvraag (slechts in bruikleen): Indien de opleiding aangeeft dat je een laptop nodig hebt, kan dat ook via de studentenfonds-aanvraag. De laptop is een vast model dat voldoet aan de eisen van je opleiding. Bij het verlaten van Scalda dient deze terug ingeleverd te worden.
  • Alleen de verplichte onderdelen kledingpakketten CIOS: Alleen de voor de opleiding verplichte onderdelen worden vergoed. Al hetgeen je meer bestelt, dien je privé (op een aparte privéfactuur) af te rekenen. Onderhandeling is niet mogelijk. Je dient al bij bestelling/passen aan de leverancier te melden dat zij de factuur voor de verplichte artikelen direct kunnen sturen aan en ten name van het Scalda Studentenfonds, met vermelding van naam van de student en studentennummer.
  • Kledingpakketten VEVA/HTV-P, Beveiliging: Ook alleen het verplichte deel en in de aangegeven aantallen worden vergoed. Al hetgeen je meer bestelt, dien je privé (op een aparte privé-factuur) af te rekenen. Onderhandeling is niet mogelijk. Je dient al bij bestelling/passen aan de leverancier te melden dat zij de nota voor de verplichte artikelen direct kunnen sturen aan en ten name van het Scalda Studentenfonds, met vermelding van naam van de student en studentennummer.
  • Basisuitrusting: De artikelen die hieronder in de persoonlijke artikelenlijst in de MBOwebshop vermeld staan worden niet vergoed uit het Studentenfonds maar dient de opleiding zelf tijdens de lessen kosteloos aan de student ter beschikking te stellen.

  Wat wordt financieel NIET ondersteund?

  • Wettelijk les- en cursusgeld: Deze kosten zijn uitgesloten van vergoeding. Lees alles over les- en cursusgeld
  • Studentenreisproduct: Vervoerskosten voor mbo-studenten komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het studentenreisproduct.

  Overige voorwaarden

  • Geen geld overgemaakt: Normaal gesproken wordt er geen geld overgemaakt. Alle bestellingen kunnen rechtstreeks gedaan worden ten laste van het Scalda Studentenfonds.
  • Eén aanvraag per schooljaar: Je kunt slechts één keer per schooljaar een aanvraag doen. Bijvoorbeeld bij een wisseling van opleiding kun je geen nieuwe aanvraag indienen. Wellicht kan er wel een aanpassing plaatsvinden op een eerder ingediende aanvraag. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met [email protected].
  • Budgetplafond: Aanvragen voor het Scalda Studentenfonds worden niet meer in behandeling genomen wanneer het budgetplafond is bereikt
  Omhoog