Scalda foto opleiding Entree Assistent Verkoop/Retail

College voor Educatie

Educatie biedt uiteenlopende opleidingen aan. Wij stellen mensen in staat hun mogelijkheden (alsnog) volledig te benutten met:

 • entreeopleidingen (niveau 1)
 • entree met NT2
 • coachklas anderstaligen 18+
 • educatieve trajecten zoals inburgering, alfabetisering, Nederlands als eerste taal (NT1), Nederlands als tweede taal (NT2) en staatsexamen I en II.
 • trajecten ter voorkoming van schooluitval: THOP en Pitstop

Entreeopleidingen

Heb je nog geen diploma? Maar heb je wel de capaciteiten om een mbo-opleiding te volgen? En ben je ouder dan 16 jaar? Dan is de entreeopleiding jouw kans!

Wanneer je je diploma hebt behaald, heb je twee mogelijkheden. Je kunt gaan werken en je kunt verder studeren voor een opleiding niveau 2. Bij de entreeopleiding kun je kiezen uit zeven profielen: assistent dienstverlening en zorg, assistent bouwen, wonen en onderhoud, assistent Logistiek, assistent verkoop/retail, assistent horeca/voeding, assistent installatie en constructietechniek en assistent plant of (groene) leefomgeving. Natuurlijk heb je binnen de opleiding ook lessen Nederlands, rekenen, sport en loopbaanbegeleiding.

 


Educatieve trajecten

We verzorgen taal- en rekenonderwijs aan inwoners vanuit zowel Nederland, de Europese Unie als vluchtelingen gebieden. Dit gebeurt in een veilige, vertrouwde en gemoedelijke schoolsituatie. We begeleiden je naar zelfstandigheid binnen de Nederlandse maatschappij.

Scalda foto opleiding Inburgering Staatsexamen I en II

Wij stellen inwoners en studenten uit de regio in staat hun mogelijkheden (alsnog) volledig te benutten met:

 • entreeopleidingen (niveau 1)
 • entree met NT2
 • coachklas anderstaligen 18+
 • inburgering, alfabetisering, NT1 en NT2, staatsexamen I en II
 • trajecten ter voorkoming van schooluitval: THOP en Pitstop

Binnen Educatie verzorgen wij onderwijs met veel persoonlijke aandacht en grote betrokkenheid van ons personeel. We helpen onze studenten bij het zich bekwamen in een beroep en bij hun persoonlijke ontwikkeling. We scheppen binnen Educatie voorwaarden om een beroep uit te oefenen of door te stromen naar een beroepsopleiding of naar een andere vervolgopleiding. Wij bieden intensieve begeleiding aan studenten, gericht op de mogelijkheden van het individu op een manier waardoor iedereen zich gekend, erkend en gewaardeerd voelt. Dat gebeurt in een aantoonbaar veilige omgeving, gekenmerkt door kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Wij bieden structuren die het voortijdig schooluitval voorkomen en terugbrengen. De kracht van de Educatie is het in staat stellen van studenten om hun kwaliteiten (alsnog) tot bloei te laten komen, waar dat eerder, ongeacht om welke reden, niet lukte.

De activiteiten van Educatie vinden in heel Zeeland en op verzoek ook daarbuiten plaats. Waar er voldoende aantallen studenten zijn proberen wij op locatie het onderwijs te verzorgen. We zijn flexibel, we luisteren goed naar de markt en onze ketenpartners en gaan de samenwerking aan daar waar nodig en mogelijk is.

Opleidingen Educatie

 • scalda drop
  Scalda foto opleiding Inburgering Staatsexamen I en II
  Ik vind het belangrijk om Nederlands te leren. De docenten zijn aardig en ze helpen me om beter in de taal te worden.
  Sarah Alaina
  Inburgering Staatsexamen I en II
 • scalda drop
  Scalda foto opleiding Entree Assistent Verkoop/Retail
  Ik koos voor de richting Verkoop, omdat ik mensen te woord staan erg leuk vind, vooral in een winkel.
  Sharjeel Rana
  Entreeopleiding – Verkoop
 • scalda drop
  Scalda foto opleiding Entree - Assistent Constructietechniek
  Ik ben graag met mijn handen bezig en zie het liefst meteen resultaat aan het einde van de dag. Als ik zelf iets mag maken gaat het echt leven voor mij.
  Tariq Muhammad
  Entreeopleiding
 • scalda drop
  Scalda foto opleiding Inburgering NL
  De leraren helpen je goed met het leren van de Nederlandse taal en geven uitleg bij alles wat hier in Nederland anders is dan ik gewend ben.
  Hossin Ali Jafaara
  Inburgering NL

Naast bovengenoemde opleidingen verzorgen we de volgende trajecten:

 

   

Keuzecarrousel niet-Nederlandstaligen

Scalda biedt de keuzecarrousel niet-Nederlandstaligen aan. Met de keuzecarrousel kunnen niet-Nederlandstalige jongeren (18 -27 jaar) zich oriënteren op een passende en effectieve instroommogelijkheid in het mbo. De keuzecarrousel is voor studenten die een taalniveau op minimaal A2 hebben en in het bezit zijn van een internationaal diploma herwaardering (IDW) en/of een indicatie onderwijsniveau (ION).

Bekijk hiernaast de video voor het complete verhaal.Pre mbo

Scalda biedt samen met een aantal Zeeuwse middelbare scholen het leertraject “Pre mbo” aan. Dit traject heeft als primair doel om leerlingen via een doorlopende leerlijn succesvol te laten doorstromen van vmbo naar mbo niveau 2. Hierdoor wordt voortijdig schoolverlaten mede voorkomen. Het traject wordt niet afgesloten met een vmbo diploma, maar met een diploma op mbo niveau 1. Met dit diploma is de leerling toelaatbaar tot een breed scala aan opleidingen op mbo niveau 2.

Bekijk hiernaast de video voor het complete verhaal.

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Sietske Ruitenbeek via 06 44 26 36 42 of [email protected]Taalmaatjes

Nieuwkomers in ons land moeten inburgeren. Dat betekent dat ze zich onze taal eigen moeten maken en daarnaast moeten weten hoe onze samenleving is ingericht. Voor deze mensen is Scalda op zoek naar taalmaatjes. Door 1 à 2 uur per week samen iets te doen, kan het taalniveau al verhoogd worden. U kunt denken aan samen boodschappen doen, sporten of samen koken. Zo raken inburgeraars sneller thuis in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie en aanmelden: [email protected]   

Contactinformatie

Bezoekadres Middelburg: Ravensteijnweg 1 
4337 PG Middelburg

Bezoekadres Terneuzen: Vlietstraat 11
4535 HA Terneuzen

Postadres: Postbus 7018 
4330 GA Middelburg

0118 - 55 86 00
0118 - 55 86 01

Diplomawaardering en beroepserkenning
Er zijn door de minister van OCW SBB en EP-Nuffic flowcharts ontwikkeld voor wie vanuit Nederland wil werken in een andere EU-lidstaat en voor wie vanuit een andere lidstaat wil studeren of werken in Nederland. In bijgaande flowcharts wordt stapsgewijs uitgelegd wat de mogelijkheden zijn, waar men rekening mee moet houden en bij welke instantie men terecht kan voor meer informatie of hulp.