College voor Educatie

Educatie biedt uiteenlopende opleidingen aan. Wij stellen mensen in staat hun mogelijkheden (alsnog) volledig te benutten met:

 • entree opleidingen (niveau 1)
 • entree met NT2
 • educatieve trajecten zoals inburgering, alfabetisering, Nederlands als eerste taal (NT1), Nederlands als tweede taal (NT2) en staatsexamen I en II.
 • trajecten ter voorkoming van schooluitval: THOP en Pitstop

Entree opleidingen

Heb je nog geen diploma? Maar heb je wel de capaciteiten om een mbo-opleiding te volgen? En ben je ouder dan 16 jaar? Dan is de entreeopleiding jouw kans!

Wanneer je je diploma hebt behaald, heb je twee mogelijkheden. Je kunt gaan werken en je kunt verder studeren voor een opleiding niveau 2. Bij de entreeopleiding kun je kiezen uit vijf profielen: assistent dienstverlening en zorg, assistent bouwen, wonen en onderhoud, assistent verkoop/retail, assistent horeca/voeding en assistent installatie en constructietechniek. Natuurlijk heb je binnen de opleiding ook lessen Nederlands, rekenen, sport en loopbaanbegeleiding.

Educatieve trajecten

We verzorgen taal- en rekenonderwijs aan inwoners vanuit zowel Nederland, de Europese Unie als vluchtelingen gebieden. Dit gebeurt in een veilige, vertrouwde en gemoedelijke schoolsituatie. We begeleiden je naar zelfstandigheid binnen de Nederlandse maatschappij.

 

Wij stellen inwoners en studenten uit de regio in staat hun mogelijkheden (alsnog) volledig te benutten met:

 • entree opleidingen (niveau 1)
 • entree met NT2
 • inburgering, alfabetisering, NT1 en NT2, staatsexamen I en II
 • trajecten ter voorkoming van schooluitval: THOP en Pitstop

Binnen Educatie verzorgen wij onderwijs met veel persoonlijke aandacht en grote betrokkenheid van ons personeel. We helpen onze studenten bij het zich bekwamen in een beroep en bij hun persoonlijke ontwikkeling. We scheppen binnen Educatie voorwaarden om een beroep uit te oefenen of door te stromen naar een beroepsopleiding of naar een andere vervolgopleiding. Wij bieden intensieve begeleiding aan studenten, gericht op de mogelijkheden van het individu op een manier waardoor iedereen zich gekend, erkend en gewaardeerd voelt. Dat gebeurt in een aantoonbaar veilige omgeving, gekenmerkt door kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Wij bieden structuren die het voortijdig schooluitval voorkomen en terugbrengen. De kracht van de Educatie is het in staat stellen van studenten om hun kwaliteiten (alsnog) tot bloei te laten komen, waar dat eerder, ongeacht om welke reden, niet lukte.

De activiteiten van Educatie vinden in heel Zeeland en op verzoek ook daarbuiten plaats. Waar er voldoende aantallen studenten zijn proberen wij op locatie het onderwijs te verzorgen. We zijn flexibel, we luisteren goed naar de markt en onze ketenpartners en gaan de samenwerking aan daar waar nodig en mogelijk is.

Opleidingen Educatie

 

Naast bovengenoemde opleidingen verzorgen we de volgende trajecten:

 

 • scalda drop
  Ik vind het belangrijk om Nederlands te leren. De docenten zijn aardig en ze helpen me om beter in de taal te worden.
  Sarah Alaina
  Inburgering Staatsexamen I en II
 • scalda drop
  Ik koos voor de richting Verkoop, omdat ik mensen te woord staan erg leuk vind, vooral in een winkel.
  Sharjeel Rana
  Entreeopleiding – Verkoop
 • scalda drop
  Ik ben graag met mijn handen bezig en zie het liefst meteen resultaat aan het einde van de dag. Als ik zelf iets mag maken gaat het echt leven voor mij.
  Tariq Muhammad
  Entreeopleiding
 • scalda drop
  De leraren helpen je goed met het leren van de Nederlandse taal en geven uitleg bij alles wat hier in Nederland anders is dan ik gewend ben.
  Hossin Ali Jafaara
  Inburgering NL

Diplomawaardering en beroepserkenning
Er zijn door de minister van OCW SBB en EP-Nuffic flowcharts ontwikkeld voor wie vanuit Nederland wil werken in een andere EU-lidstaat en voor wie vanuit een andere lidstaat wil studeren of werken in Nederland. In bijgaande flowcharts wordt stapsgewijs uitgelegd wat de mogelijkheden zijn, waar men rekening mee moet houden en bij welke instantie men terecht kan voor meer informatie of hulp.

Contactinformatie

Bezoekadres Middelburg: Ravensteijnweg 1 
4337 PG Middelburg

Bezoekadres Terneuzen: Vlietstraat 11
4535 HA Terneuzen

Postadres: Postbus 7018 
4330 GA Middelburg

0118 - 55 86 00
0118 - 55 86 01