Evaluatiebijeenkomst MijnScalda met stagebedrijven

Podium, Middelburg
21 maart 2018

 

Op 29 november jl. is het webportaal MijnScalda voor stagebedrijven live gegaan. In MijnScalda voor stagebedrijven zijn de voor u bekende functionaliteiten van OnStage opgenomen.

Scalda hecht er waarde aan om samen met de gebruikers het ontwikkelde webportaal te evalueren en input te verzamelen voor verbetervoorstellen.

Wij willen u graag uitnodigen voor een evaluatiebijeenkomst met stagebedrijven op 21 maart a.s. om 15 uur op onze locatie Podium in Middelburg. Ook medewerkers van de leverancier Xebic zijn aanwezig bij de bijeenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Opening 
  • Introductie door leverancier Xebic met aandacht voor doelstelling bedrijvenportaal, ontwikkelaanpak, issues tijdens pilot en de oplossingen die zijn uitgevoerd en vervolg planning
  • Uitwisseling ervaringen van de stagebedrijven in een interactieve sessie 
  • Afsluiting 

In de interactieve sessie met bedrijven is aandacht voor de volgende ervaringen en vragen:

  • Algehele ervaring van het bedrijvenportaal MijnScalda 
  • Waar lopen stagebedrijven nog tegen aan? 
  • Wat missen de bedrijven / suggesties

Aanmelden voor bijeenkomst
De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.00 uur en wij verzoeken u om zich aan te melden voor de bijeenkomst.

Aanmelden