Vakantieregeling

Hieronder worden per vakantie de eerste en, indien van toepassing, de laatste vakantiedag aangegeven:

Schooljaar 2017-2018

Zomervakantie 2017
maandag 17 juli 2017 t/m vrijdag 25 augustus 2017

Herfstvakantie
maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie
maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie
maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018

Goede Vrijdag
vrijdag 30 maart 2018

2de Paasdag
maandag 2 april 2018

Meivakantie
maandag 23 april 2018 t/m vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaart
donderdag 10 mei 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018

2de Pinksterdag
maandag 21 mei 2018

Zomervakantie 2018
maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018

Vakanties/vrije dagen buiten het hierboven aangegeven schema worden in principe niet toegestaan. In sommige gevallen zullen enkele dagen van de vakantie nodig zijn voor beroepspraktijkvorming of om stage te lopen. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het maken van vaste afspraken, zoals bijvoorbeeld het boeken van vakanties en een vakantiebaan.