Vakantieregeling

Hieronder worden per vakantie de eerste en, indien van toepassing, de laatste vakantiedag aangegeven:

Zomervakantie 2018
maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018

Herfstvakantie
maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018

Kerstvakantie
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie
maandag 4 maart 2019 t/m vrijdag 8 maart 2019

Goede Vrijdag
vrijdag 19 april 2019

Meivakantie
maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart
donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019

2de Pinksterdag
maandag 10 juni 2019

Zomervakantie 2019
maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019

Vakanties/vrije dagen buiten het hierboven aangegeven schema worden in principe niet toegestaan. In sommige gevallen zullen enkele dagen van de vakantie nodig zijn voor beroepspraktijkvorming of om stage te lopen. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het maken van vaste afspraken, zoals bijvoorbeeld het boeken van vakanties en een vakantiebaan.