Digitaal Doorstroom Dossier

Naar aanleiding van je aanmelding voor een opleiding bij Scalda word je uitgenodigd voor een intakegesprek. De intakeprocedure bij Scalda omvat een gesprek en eventueel een test. Als uitgangspunt bij het intakegesprek en plaatsingsadvies wordt gebruik gemaakt van een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD). 

Als je je hebt aangemeld voor een opleiding bij Scalda krijg je bij je uitnodiging voor het intakegesprek ook een brief met uitleg hoe je het DDD kunt aanmaken.

Het DDD is een digitale vragenlijst, bestaand uit 3 delen, waarin jij aangeeft voor welke opleiding je kiest en waarom en wat je sterke punten zijn en of je eventueel extra begeleiding nodig hebt. Deel A is het deel wat jij in moet vullen, deel B is voor de mentor of begeleider en het derde deel is de akkoordverklaring.

Wanneer moet je wel een DDD of doorstroomdossier inleveren?

  • Iedereen die de overstap maakt van het voortgezet onderwijs (vo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet een DDD aanmaken.
  • Als je jonger dan 18 jaar bent.
  • Als je van een ander mbo komt en bij Scalda een opleiding wilt gaan volgen.
  • Als je bij Scalda bekend bent en een opleiding wilt gaan volgen bij een ander College dan waar je nu een opleiding volgt of een andere opleiding binnen je ‘eigen’ College.
  • Als je tussen de 18 en 23 jaar bent en in het afgelopen jaar geen opleiding hebt gevolgd.

Wanneer hoef je geen DDD of doorstroomdossier in te leveren?

  • Als je bij Scalda bekend bent en een vervolgopleiding wilt gaan volgen bij hetzelfde College waar je nu een opleiding volgt (doorstromer).
  • Als je tussen de 18 en 23 jaar bent en een opleiding gaat volgen via je werkgever.
  • Als je 23 jaar of ouder bent.

Voor overige vragen en/of opmerkingen over het DDD kunnen je terecht bij [email protected].