Voor decanen en onderwijsprofessionals

Tussentijdse instroom

Scalda biedt voor sommige richtingen de mogelijkheid om tussentijds in het schooljaar in te stromen. Dit verschilt echter per richting op welk moment en onder welke voorwaarden dat kan gebeuren. Hieronder staan de mogelijkheden tot tussentijds instromen in een overzicht per richting.

Economie en Administratie

Mogelijk? Ja (maatwerk)
Moment: Maatwerk
Opmerkingen: Bij Economie en Administratie zijn de mogelijkheden voor tussentijdse instroom erg beperkt, men werkt in het eerste leerjaar met blokstages en het hangt samen met het nog in kunnen halen van de opgelopen achterstand. Kortom toelating is maatwerk en afhankelijk van persoonlijke omstandigheden.

Handel en Ondernemen

Mogelijk? Ja (maatwerk)
Moment: 1 februari
Opmerkingen: Bij Handel en Ondernemen in Middelburg is er een tweede instroommoment per 1 februari en werkt men met een zgn. doorstroomklas voor aanmelders na aanvang van het schooljaar. 

Horeca en Bakkerij

Mogelijk? Ja
Moment: Tussentijdse instroom is mogelijk op elk moment in overleg met de afdeling.
Opmerkingen: Er is geen garantie of de student het instroomjaar succesvol kan afsluiten. In veel gevallen zal het studievertraging betekenen. Voor 1 oktober is instroom in het eerste leerjaar geen probleem, na 1 oktober wordt het besproken per individu per opleiding.

ICT en Mediavormgeving

Mogelijk? Ja
Moment: Tussentijdse instroom is mogelijk op elk moment.
Opmerkingen: Instroom is mogelijk, behalve als de groep vol zit (22 studenten). Er is geen garantie of de student het instroomjaar succesvol kan afsluiten. In veel gevallen zal het studievertraging betekenen. Voor 1 oktober is instroom in het eerste leerjaar geen probleem, na 1 oktober wordt het besproken per individu per opleiding.

Scheepvaart en Transport & Logistiek

Mogelijk? Ja
Moment: Op elk moment, alleen na AMN intake test en gesprek.
Voorwaarden: Voor opleidingen op de afdeling Scheepvaart geldt dat wiskunde in het vakkenpakket moet zitten.
Opmerkingen: Instroom is mogelijk, behalve als de groep vol zit. Er is geen garantie dat het instroomjaar succesvol wordt afgerond.

Sport, Bewegen en Dans

Mogelijk? Ja (na test)
Moment: Instroom gebeurt alleen na een test zoals die normaal gesproken ook wordt uitgevoerd bij CIOS voordat men een opleiding kan gaan volgen
Opmerkingen: Geen garantie of de student het instroomjaar succesvol kan afsluiten. In veel gevallen zal het studievertraging betekenen.

Techniek

Mogelijk? Ja
Moment: Tussentijdse instroom is mogelijk op elk moment.
Opmerkingen: Instroom is mogelijk, behalve als de groep vol zit (22 studenten). Er is geen garantie of de student het instroomjaar succesvol kan afsluiten. In veel gevallen zal het studievertraging betekenen. Voor 1 oktober is instroom in het eerste leerjaar geen probleem, na 1 oktober wordt het besproken per individu per opleiding.

Toerisme en Recreatie

Mogelijk? Ja
Moment: Op elk moment t/m 3e onderwijsperiode in overleg met de afdeling.
Opmerkingen: Geen garantie of de student instroomjaar succesvol kan afsluiten. In veel gevallen zal het studievertraging betekenen. Voor 1 oktober is instroom in het eerste leerjaar geen probleem, na 1 oktober wordt het besproken per individu per opleiding.

Uiterlijke Verzorging

Mogelijk? Ja
Moment: Vóór 1 oktober
Opmerkingen: Voor 1 oktober is instroom in het eerste leerjaar geen probleem, na 1 oktober wordt het besproken per individu per opleiding

Veiligheid en Defensie

Geen tussentijdse instroom mogelijk.

Zorg en Welzijn

Mogelijk? Ja
Moment: Vóór 1 oktober. Op elk moment t/m de 3e onderwijsperiode.
Voorwaarden: Er wordt contract afgesloten met de studenten (aanhangsel bij OOK) m.b.t. gemaakte afspraken.
Opmerkingen: Voor 1 oktober is instroom in het eerste leerjaar geen probleem, na 1 oktober wordt het besproken per individu per opleiding. Er is geen garantie dat de studenten de opleiding kunnen afmaken. De mogelijkheid tot instroom hangt af van de capaciteit van de opleiding.

Meer informatie?

Vragen of opmerkingen over tussentijds instromen? Neem dan contact op met de Studenten Adviesdienst (STAD). Mail naar [email protected] of bel 0118 55 89 00.

Omhoog