Verbindingsofficier CTT

0,5 fte
Centrum Top Techniek
Vervaldatum: 12 augustus, 2019

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 ontstaat binnen het Centrum Top Techniek de volgende vacature Verbindingsofficier CTT (0,5 fte). De aanstelling is voor 1,5 jaar. 

Het Centrum voor Top Techniek (CTT) is een state of the art praktijktrainingslocatie welke zich richt op het behoud en versterken van de kennisinfrastructuur van het technisch beroepsonderwijs en de kwaliteitsversterking ervan in de regio. Het CTT is mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om, binnen het concept van outdoor & indoor learning, de toekomstige en huidige technische medewerker duurzaam en op vernieuwende wijze op te leiden. Voor de doorlopende leerlijn VMBO en MBO-onderwijs worden vakmanschapsroutes en technologieroutes ontwikkeld binnen de Publiek Private Samenwerking.

We zoeken een verbindingsofficier, verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met het onderwijs, het bedrijfsleven en organisaties. Omdat het hier gaat om een project met subsidie is de aanstelling tot en met december 2020.

De verbindingsofficier is werkzaam vanuit het project CTT en verantwoordelijk voor het uitwerken van het concept businessclub CTT en zorgt voor het opbouwen en succesvol opzetten van een netwerk van onderwijs, bedrijven en organisaties die techniek in de regio promoten in relatie tot de Businessclub CTT. Vanuit de Businessclub CTT worden netwerkactiviteiten georganiseerd voor de leden binnen de locatie CTT onder regie van de stuurgroep CTT.

De verbindingsofficier ontwikkelt en verzorgt promotieactiviteiten voor techniek met de locatie van het CTT als centrum in overleg met alle betrokken stakeholders. Hij/zij organiseert ten behoeve van het LOB-onderwijs bedrijfsbezoeken, snuffelstages, gastcolleges bij de partners van het CTT. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een bedrijfs-beroeps buddy concept voor studenten met bedrijven in de regio t.b.v. de LOB-onderwijs.

De functie:
De verbindingsofficier is verantwoordelijk voor het succesvol opzetten van een netwerk van onderwijs, bedrijven en organisaties die techniek in de regio promoten in relatie tot de Businessclub CTT. De verbindingsofficier werkt zelfstandig en verzorgt de contacten binnen het netwerk rondom de Businessclub CTT. De verbindingsofficier legt verantwoording af aan de Projectgroep Onderwijs CTT.

De functie eisen:

  • brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en algemene ontwikkelingen in het onderwijs in relatie tot de deelgebieden van het CTT;
  • kennis van en inzicht in de organisatie, relevante beleidsaspecten, werkwijze en procedures van Scalda en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties in de regio die techniek promoten in relatie tot de deelgebieden van het CTT;
  • kennis van de deelgebieden binnen CTT;
  • kennis van bedrijven in relatie tot de deelgebieden binnen CTT;
  • kennis van het LOB-traject binnen CTT;
  • leiderschap in wisselende situatie, samenwerken in teams, overleg- en adviesvaardigheden, analytische, sociaalvaardig, kunnen omgaan met weerstanden, resultaatgericht en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
  • werk- en denkniveau: HBO.

De functie:
Het functieniveau voor de verbindingsofficier is functieschaal LC. De Verbindingsofficier zal in dienst blijven of treden van een school/schoolbestuur en worden gedetacheerd naar het CTT. Beloning via facturatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Informatie:
Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevrouw Karin Crince, Projectleider RIF CTT, [email protected] 06-50539412.

De procedure:
Je kunt jouw sollicitatie uiterlijk voor maandag 12 augustus 2019 hieronder indienen. Sollicitaties die niet via de website van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 16 augustus 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer digitaal