Teamleider Entree (1,0 fte)

1,0 fte
College voor Educatie en College voor Vavo
Vervaldatum: 11 juni, 2018

Binnen het College voor Educatie en het College voor Vavo verzorgen wij onderwijs met veel persoonlijke aandacht en grote betrokkenheid van ons personeel. We helpen onze studenten bij het zich bekwamen in een beroep en bij hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij scheppen wij binnen Educatie voorwaarden om een beroep uit te oefenen of door te stromen naar een beroepsopleiding of naar een andere vervolgopleiding. Wij bieden intensieve begeleiding aan studenten, gericht op de mogelijkheden van het individu op een manier waardoor iedereen zich gekend, erkend en gewaardeerd voelt. Dat gebeurt in een aantoonbaar veilige omgeving, gekenmerkt door kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Wij bieden structuren die het voortijdig schooluitval voorkomen en terugbrengen. De kracht van Educatie is het in staat stellen van studenten om hun kwaliteiten (alsnog) tot bloei te laten komen, waar dat eerder niet (volledig) lukte.

Met ingang van 1 september 2018 ontstaat binnen het College voor Educatie en College voor Vavo de volgende vacature voor Teamleider Entree (1,0 fte).

De functie:
De teamleider verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:

 • onderwijsbeleidsvoorstellen;
 • uitvoering van de opleiding;
 • aansturing primair proces;
 • leidinggeven;
 • participatie in deelnemer gebonden activiteiten.

De functie eisen:

 • aantoonbaar leidinggevende ervaring; 
 • brede kennis van en inzicht in maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot de uitstroomrichtingen waarin men door de Entree opleiding wordt opgeleid;
 • kennis van (onderwijskundige) ontwikkelingen in het vmbo en mbo, de organisatie van onderwijskundige processen, didactische methoden en technieken en resultaatverantwoordelijk management, dan wel het vermogen zich deze kennis snel eigen te maken;
 • vaardig in het op basis van uiteenlopende informatie opstellen van beleidsvoorstellen en -plannen;
 • in staat de operationele, beleidsmatige, financiële- en personele doelstellingen te realiseren;
 • vaardig in het onderhouden van relevante netwerken;
 • goede ICT vaardigheden;
 • HBO werk- en denkniveau. 

Profiel
De opleiding Entree bestaat nu enkele jaren en is nog volop in ontwikkeling. De teamleider is verantwoordelijk voor de duurzame doorontwikkeling van de Entreeopleiding op basis van analyse en evaluatie. Wij zoeken een teamleider met een stevige persoonlijkheid, die de verbinding aangaat, inspireert, overtuigt en daar waar nodig knopen doorhakt. Tevens verwachten wij dat de teamleider affiniteit heeft met de doelgroep en het soort onderwijs dat aangeboden wordt. 

Verder wordt verwacht dat de beoogde teamleider:

 • een duidelijke visie heeft op leiderschap en samenwerken;
 • visie en inzichten vanuit het team weet te vertalen naar langere termijn doelstellingen en structuur weet aan te brengen;
 • om weet te gaan met verschillen binnen een groot team;
 • empatisch vermogen heeft, de kwaliteiten onderkent van teamleden en de verdere ontwikkeling van die kwaliteiten ondersteunt;
 • om kan gaan met weerstand;
 • het team en de opleiding binnen het cluster en de organisatie duidelijk vertegenwoordigt;
 • oog heeft voor een goede balans tussen de belangen van de doelgroep en de organisatie;
 • de verwachtingen van deelnemers realiseert, zodat deze meetbaar tevreden zijn;
 • in staat is een goede samenwerking tot stand te brengen met interne clusters en externe partijen; 
 • samen met de collega MT-leden krachtig, effectief en collegiaal werkt aan de realisatie van de missie;
 • samen met de collega MT-leden actief aan de slag gaat om het onderwijscluster toekomst bestendig te maken;
 • verantwoordelijkheid neemt voor een gezonde bedrijfsvoering.

De functie: 
De functie is conform het functieprofiel Teamleider en wordt gewaardeerd in functieschaal 12 (min. € 3.512,00 / max. € 5.158,00). Salaris en overige voorwaarden zijn conform de CAO-MBO. 

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract van drie jaar. Na deze periode kan, bij goed functioneren en voldoende formatie, een benoeming voor onbepaalde tijd in deze functie volgen. 

Informatie:
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Dick Hoogstrate, Directeur College voor Educatie en College voor Vavo, telefoonnummer 06-11305569.

De functiebeschrijving en de daarbij behorende competenties kunt u hieronder downloaden. 

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. U kunt uw sollicitatie vóór maandag 11 juni 2018 via de site www.scalda.nl indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 14 en vrijdag 15 juni 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functieomschrijving

Solliciteer digitaal