Taalmaatje / taalbegeleider anderstaligen

College voor Educatie
Vervaldatum: 30 juli, 2020

Organisatie

Het College voor Educatie van Scalda biedt diverse opleidingen aan inwoners en studenten in de regio om ze in staat te stellen (alsnog) hun mogelijkheden volledig te benutten, waaronder cursussen op het gebied van alfabetisering, inburgering, NT1, NT2 en Staatsexamen I en II.
Binnen het college voor Educatie verzorgen wij onderwijs met veel persoonlijke aandacht en grote betrokkenheid van ons personeel. Wij bieden intensieve begeleiding aan studenten, gericht op de mogelijkheden van het individu op een manier waardoor iedereen zich gekend, erkend en gewaardeerd voelt. Dat gebeurt in een aantoonbaar veilige omgeving, gekenmerkt door kleinschaligheid en persoonlijke aandacht.

Taakomschrijving

Nieuwkomers in ons land moeten inburgeren. Dat betekent dat ze zich onze taal eigen moeten maken en moeten weten hoe de Nederlandse samenleving is ingericht. Veel inburgeraars kunnen daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Scalda biedt hiervoor opleidingsmogelijkheden.

Inburgeren is meedoen. Dat is voor veel nieuwkomers gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onze taal is niet de makkelijkste en met welke normen, waarden en gebruiken krijg je in je nieuwe omgeving te maken? De studenten krijgen ieder op hun niveau taallessen (lezen, schrijven, spreken, luisteren, maar ook rekenen, digitale vaardigheden, kennis van de Nederlandse samenleving en arbeidsmarktoriëntatie).

Wij zoeken vrijwilligers in de regio Zeeland en Goeree-Overflakkee die taalmaatje van de studenten willen worden. Door het contact met een Nederlands taalmaatje hopen de studenten beter Nederlands te leren. Ook vinden de deelnemers van de cursus het leuk om samen uitstapjes te ondernemen, bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek of markt, koffie drinken, koken, fietsen of winkelen om zo thuis te raken in de Nederlandse samenleving. Door 1 à 2 uur per week samen iets doen en samen te praten kan het taalniveau al verhoogd worden. Je bent vrij om samen invulling aan dat uurtje te geven.

De eerste paar maanden van een lesjaar ben je vooral taalmaatje. Daarna verandert je rol meer in taalbegeleider:

In het lesprogramma wordt ruimte gecreëerd voor een praktijkcomponent: participatieplaatsen. Dat houdt in dat de student een paar dagdelen buitenschoolse activiteiten gaat doen. Voor de ene student zal dit een activiteit in de wijk betekenen (kookclub, naaigroepje, fietsen leren etc.) en voor de andere student werkzaamheden binnen een vrijwilligersorganisatie; voor diegenen die staatsexamen gaan doen is het doel een participatieplek binnen een regulier bedrijf te vinden. Om de studenten hierin te begeleiden kunnen de taalmaatjes deze mensen helpen met het begeleiden naar buitenschoolse activiteiten of vrijwilligerswerk en hen bij aanvang te begeleiden op de participatieplek om ook (taal)ondersteuning te kunnen bieden.  

Na de begeleiding blijf jij het taalmaatje voor de student. Je kunt dan met elkaar bespreken hoe de activiteit van de student bevalt en uiteraard kun je nog steeds samen leuke dingen gaan doen. Het oefenen van de taal blijft hierbij de belangrijkste factor.

Wat vragen wij van je?

Je bent sociaal, vriendelijk en geduldig. Je spreekt goed Nederlands en wilt anderen de taal leren. Je bent enthousiast, je wilt graag iemand helpen en vindt het leuk om samen met de student activiteiten te ondernemen en te begeleiden naar een activiteit/vrijwilligerswerk. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een database van participatieplaatsen en de mogelijkheden die lokale vrijwilligersvacaturebanken bieden.

Je vindt het leuk om samen met de student naar de participatieplaats te gaan en vooral de eerste paar keren de student in samenwerking met de desbetreffende organisatie wegwijs te maken. Afhankelijk van hoe de (taal)vorderingen zijn kun je vervolgens eens in de zoveel tijd afspreken om een keer langs te komen. Je hebt affiniteit met de doelgroep en bent geïnteresseerd in andere culturen.

Beschikbaarheid

Tijden: in overleg, ongeveer 2 uur per week.

Locatie

Vrij in te vullen samen met de student.
Regio: Zeeland en Goeree-Overflakkee, afhankelijk van woonplaats vrijwilliger en student.

Wat bieden wij je?

Begeleiding: een training op het gebied van taalcoaching en een handreiking van mogelijkheden aan activiteiten/vrijwilligerswerk.

Vergoeding: onkostenvergoeding van 10 euro per maand.

Aanmelden

Ben je enthousiast geworden? Je sollicitatie ontvangen wij graag via [email protected] of solliciteer digitaal.