Practor Leren in hybride leeromgevingen

0,4 fte
Scalda
Vervaldatum: 21 april, 2021

Maak je wereld… én die van hen
Werelden komen bij ons samen. Wij verzorgen dagelijks toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Onderwijs dat werkelijk betekenis heeft voor studenten waarbij jij als Practor Leren in een hybride leeromgeving van toegevoegde waarde kunt zijn voor die student en de wereld om ons heen. Wil jij bijdragen aan onderwijs dat werkelijk betekenis heeft voor onze studenten? Geef dan vanuit Scalda betekenis aan die groei en ontwikkeling. Maak je wereld en solliciteer bij Scalda.

Met ingang van 1 mei 2021 onstaat de vacature voor Practor Leren in hybride leeromgevingen (0,4 fte aanstelling voor 3 jaar). 

De functie:
Scalda wil waarde(n)vol en toekomstbestendig onderwijs bieden binnen de Zeeuwse regio. Ze wil bouwen aan kwaliteit en innovatie van het onderwijs en de onderwijsondersteuning, om nieuwe vormen van hybride leeromgevingen te ontwerpen (bijv. praktijkroute) en bestaande hybride leeromgevingen verder pedagogisch en didactisch te versterken. Studenten en medewerkers worden geholpen en geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen. Het practoraat zorgt voor het optimaliseren van de aansluiting tussen theorie en praktijk en ondersteunt bij het leven lang ontwikkelen van studenten en docenten. Het practoraat bestaat uit een practor (0,4 fte) en 4 docentonderzoekers (elk 0,2 fte).

De practor:

 • coördineert de verschillende onderzoeken en initiatieven en zorgt voor samenhang;
 • wordt ondersteund door 4 docentenonderzoekers;
 • werkt samen met docenten die een masterstudie volgen en onderzoek doen dat bijdraagt aan de doelstellingen van het practoraat;
 • levert een bijdrage aan externe projecten waarmee extra gelden kunnen worden ingezet ten behoeve van het practoraat;
 • betrekt studenten en docenten van Scalda actief in de opzet en uitvoer van het onderzoek vanuit het practoraat;
 • zet een samenwerking op met het nieuwe netwerk RCEE en ZAOS;
 • werkt samen met het bedrijfsleven om hen een bijdrage te laten leveren aan het onderzoek ter versterking van de hybride leeromgevingen;
 • ontvangt ondersteuning van de Scalda Academie d.m.v. het aanbieden van professionaleringsactiviteiten die onderdeel kunnen zijn van het te realiseren professionaliseringsplan.

Wat vragen we van je?

 • afgeronde en relevante onderwijskundige (leraren)opleiding op masterniveau, gevolgd door een promotie op een passend onderwijskundig thema;
 • ruime ervaring met het doen van onderzoek in de onderwijspraktijk bijv. als lector, practor of docentonderzoeker, bij voorkeur rondom het thema van hybride leeromgevingen;
 • beschikken over een uitgebreid netwerk, de drie werelden (onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk) goed kennen, onderdeel kunnen zijn van die verschillende werelden en een verbinder pur sang;
 • goed zijn in kennismanagement als sociaal proces: kan mensen en expertises verbinden;
 • over status beschikken, inhoudelijk gezag dragend (boegbeeld) zijn, vervult een voorbeeldfunctie en is inspirerend;
 • sensitief/heeft antennes voor wat er in het onderwijs/vakgebied gebeurt, wat er speelt bij docenten, studenten en bedrijfsleven;
 • thuis zijn in onderzoek(smethoden) en in staat zijn onderzoeksgegevens betekenis te geven en kennis werkbaar te maken;
 • goede ICT vaardigheden;
 • theoretische en praktische vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
 • inzicht in de bedrijven- en instellingenstructuur en inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van Scalda;
 • ervaring in het middelbaar beroepsonderwijs is een pré.

Wat bieden we je?
De functie Practor wordt gewaardeerd in functieschaal 13 (min. € 4.357,00 / max. € 6.065,00). Het practoraat wordt ingericht voor een periode van 3 jaar met een jaarlijkse evaluatie. Gedurende het 3e jaar wordt bekeken of en zo ja, hoe het practoraat verlengd wordt.

Informatie:
Voor informatie over de vacature en een uitgebreidere beschrijving van het practoraat kun je contact opnemen met mevrouw Véronique van de Reijt, directeur Maritiem, ICT en Techniek en portefeuillehouder excellentie, telefoonnummer: 06-12681844.

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gebleken geschiktheid, voorrang in de procedure. Je kunt voor 21 april 2021 solliciteren. Sollicitaties die niet via de website binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 11 mei 2021. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer digitaal