Infra-Coördinator

1,0 fte
Dienst STAD/IV
Vervaldatum: 15 november, 2018

Per direct ontstaat binnen de nieuw te vormen dienst STAD/IV de volgende vacature voor Infra-Coördinator (1,0 fte).

De functie:
De Infra-Coördinator verricht in het bijzonder de volgende werkzaamheden:

 • zorgdragen voor de structurele continuïteit van het Scalda infrastructuurplatform;
 • voorbereiden, uitvoeren en evalueren van (ICT)infrastructuurbeleid en verstrekken van adviezen;
 • functionele aansturing subteam infrastructuur;
 • coördineren van projectmatige veranderingen.

De functie eisen:

 • gespecialiseerde theoretische en praktische kennis van netwerksystemen, apparatuur en programmatuur en de koppelingsmogelijkheden daartussen, inclusief de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied;
 • kennis van en inzicht in de organisatie, werkwijze en procedures van onderwijsinstellingen;
 • sturende, organiserende en communicatieve (mondeling en schriftelijk) vaardigheden;
 • kennis en vaardigheden in toepassing en optimalisatie van ITIL processen;
 • kennis van Cloud-platformen en het aansturen van leveranciers daarvan;
 • kennis van het Microsoft-gebruikersplatform;
 • kennis van Scalda’s (Cloud)-applicaties;
 • adviesvaardigheden;
 • communicatieve vaardigheden;
 • coördinerende vaardigheden;
 • vaardigheden in het opzetten en inrichten van digitale kennisbanken en aanverwante hulpmiddelen;
 • vaardigheid in het methodisch en accuraat werken;
 • vaardigheid in het inhoudelijk aansturen van professionals;
 • HBO-ICT+.

De functie: 
De functie is conform het functieprofiel Infra-Coördinator en wordt gewaardeerd in functieschaal 11 (min. € 3.151,00 / max. € 4.671,00). Salaris en overige voorwaarden zijn conform de CAO MBO.

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract voor maximaal één jaar. Na deze periode kan, bij goed functioneren en voldoende formatie, een benoeming voor onbepaalde tijd in deze functie volgen.

Informatie:
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Leendert Hubregtse, Transitiemanager/ Hoofd IV a.i. op telefoonnummer 06-24858746.

De functiebeschrijving kunt u hieronder downloaden.

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. Een assessment vormt onderdeel van de selectieprocedure. U kunt uw sollicitatie voor donderdag 15 november 2018 via de site www.scalda.nl indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 27 november 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functieomschrijving

Solliciteer digitaal