Hoofd Informatievoorziening

1,0 fte
Dienst STAD/IV
Vervaldatum: 15 november, 2018

Per direct ontstaat binnen de nieuw te vormen dienst STAD/IV de volgende vacature voor Hoofd Informatievoorziening (1,0 fte).

De functie:
Het Hoofd Informatievoorziening verricht in het bijzonder de volgende werkzaamheden:

 • ontwikkelt en actualiseert de strategie voor Informatievoorziening;
 • operationaliseert de Informatievoorzieningstrategie tot concrete plannen, programma’s en projecten;
 • verricht stakeholdermanagement en draagt zorg voor kwaliteitsborging;
 • geeft leiding aan de afdeling Informatievoorziening (22,4 FTE excl. het Hoofd zelf);
 • genereert beleidsadvies.

De functie eisen:

 • brede en theoretische kennis van algemene ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van onderwijsorganisaties;
 • brede theoretische kennis van en inzicht in alle relevante beleidsaspecten van de onderwijsinstelling en verbanden met andere relevante werkterreinen;
 • brede kennis van en vaardig in programma- en projectmanagement;
 • brede kennis van de organisatie, alsmede de werkwijze en procedures binnen MBO-instellingen;
 • kennis van en ervaring met de inhoudelijke domeinen informatie- security en infra-architectuur, portalen en interfaces, BI-systemen en Cloud-platformen en de daarbij behorende uitbestedings-arrangementen;
 • vaardigheid in het op basis van uiteenlopende informatie opstellen van beleidsvoorstellen en –plannen;
 • vaardigheden in en ervaring met het aansturen, inspireren en mobiliseren van medewerkers;
 • vaardig in het opstellen van strategie- en uitvoeringsplannen voor informatieverwerking;
 • vaardig in het omgaan met diverse stakeholders en uiteenlopende belangen;
 • vaardig in het onderhouden van relevante regionale en nationale netwerken;
 • vaardig in het gebruik van MS Officeapplicaties (uitstekend gebruik van Excel);
 • werk- en denkniveau: academisch (in een voor de functie relevante richting).

De functie: 
De functie is conform het functieprofiel Hoofd Informatievoorziening en wordt gewaardeerd in functieschaal 12 (min. € 3.604,00 / max. € 5.292,00). Salaris en overige voorwaarden zijn conform de CAO MBO.

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract voor maximaal één jaar. Na deze periode kan, bij goed functioneren en voldoende formatie, een benoeming voor onbepaalde tijd in deze functie volgen.

Informatie:
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Leendert Hubregtse, Transitiemanager/ Hoofd IV a.i. op telefoonnummer 06-24858746.

De functiebeschrijving kunt u hieronder downloaden.

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. U kunt uw sollicitatie voor donderdag 15 november 2018 via de site www.scalda.nl indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 27 november 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functieomschrijving

Sollicitieer digitaal