Docentonderzoeker

0,1 fte
Centrum Top Techniek
Vervaldatum: 21 september, 2018

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 ontstaat binnen het Centrum Top Techniek de volgende vacature voor Docentonderzoeker (0,1 fte). Aanstelling voor het schooljaar 2018-2019.

Het Centrum voor Top Techniek (CTT) in Terneuzen is een state of the art praktijktrainingslocatie die zich richt op het behoud en versterken van de kennisinfrastructuur van het technisch beroepsonderwijs en de kwaliteitsversterking ervan in de regio. Het CTT is mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om in de vorm van hybride onderwijs de toekomstige en huidige technische medewerker duurzaam en op vernieuwende wijze op te leiden. Binnen het CTT is een practoraat ingericht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door het stimuleren van een onderzoekende houding, kennisdeling en het imago van het (V)MBO te verbeteren.

Het practoraat Hybride Onderwijs is inmiddels een jaar actief. Onder leiding van de practor en in overleg met projectleider en andere betrokkenen binnen het CTT doen de onderzoekers van het practoraat onderzoek. Dat onderzoek is ontwerp- en ontwikkelingsgericht. De docenten, leerlingen en bedrijven zijn daarin niet slechts onderzoeksobjecten, maar actieve deelnemers in het verder ontwikkelen van het onderwijs en kennis. Voor de positie van docentenonderzoeker zijn twee vacatures. Wij zoeken docentonderzoekers die graag een ondersteunende bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het practoraat en vorm en inhoud wil geven aan kennisontwikkeling, kennisdeling, onderwijsontwerp en professionalisering.

Wie zoeken we?
We zoeken een vakman/vrouw die voortdurend in beweging is, nadenkt over hoe het beter kan, leest over het vak van docent, bij anderen te rade gaat en werkt aan de ontwikkeling van een efficiëntere aanpak. Iemand die beschikt over de capaciteit om kritisch te kunnen reflecteren, het vak een slag vóór kan zijn en naast het stimuleren van initiatieven bij docenten, zelf onderzoek wil doen naar de ontwikkeling en innovatie van het vakmanschap.

Functie-eisen

 • ervaring als docent in het (technische) beroepsonderwijs, is een pré;
 • een afgeronde (leraren)opleiding op masterniveau, bij voorkeur de Master Leren en Innoveren of Onderwijskunde;
 • heeft enige ervaring met het doen van onderzoek in de onderwijspraktijk bijv. als docentonderzoeker;
 • heeft enige ervaring met het ontwerpen van onderwijs of kan zich dat zelfstandig eigen maken;
 • heeft een academisch-kritische blik op het onderwijs;
 • handelt vanuit betrokkenheid op het vakmanschap, nieuwsgierigheid en is in staat samen te werken in een omgeving waarin vakmanschap voor de toekomst wordt gevormd;
 • is sensitief/heeft antennes voor wat er in het vak gebeurt, wat er speelt bij docenten en ook voor wat studenten tegenkomen tijdens stages of na doorstroom in het hbo;
 • is bekend met onderzoek(smethoden) of kan deze zich zelfstandig eigen maken;
 • is in staat om contact te leggen met docenten en leerlingen;
 • goede ICT vaardigheden;
 • theoretische en praktische vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden.

De taak:
Het functieniveau voor de docentonderzoeker is functieschaal LC. De docentonderzoeker zal in dienst blijven of treden van een school/schoolbestuur en worden gedetacheerd naar het CTT. Beloning via facturatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Informatie:
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Karin Crince, Projectleider RIF CTT, [email protected], tel nr 06-50539412, of met Martijn van Schaik, Practor CTT, [email protected], tel nr 06-48466407.

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. U kunt uw sollicitatie voor vrijdag 21 september 2018 via de site www.scalda.nl indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 1 oktober 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer digitaal