Docent LB Sport THOP en Entree met NT2

± 0,4 fte
College voor Educatie
Vervaldatum: 20 februari, 2019

Het College voor Educatie biedt diverse opleidingen aan die studenten in staat stellen (alsnog) hun mogelijkheden volledig te benutten. Studenten die een verkeerde opleidingskeus gemaakt hebben wordt door middel van het Traject Heroriënterings Programma (THOP-klas) de kans geboden om in 8 weken tijd alsnog goed voorbereid aan één van de vele opleidingen in het MBO of een andere opleiding te beginnen. Daarnaast biedt de klas Entree met NT2 een kans voor niet-Nederlandstalige jongeren via een route met extra Nederlands en begeleiding een mbo-diploma op niveau 1 te halen.

Met ingang van medio maart 2019 ontstaat op maandag en woensdag de volgende vacature voor Docent LB Sport THOP en Entree met NT2 (± 0,4 fte) op de locaties Terneuzen en Middelburg.

De functie:
De docent LB verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:

  • onderwijs;
  • bijdragen aan onderwijsontwikkeling en –vernieuwing.

De functie eisen:

  • onderwijsbevoegdheid en aantoonbare werkervaring;
  • theoretische en praktische vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
  • aantoonbare vaardigheid in het sterk motiveren, stimuleren en begeleiden van studenten met als doel gedragsverandering of gedragsverbetering te realiseren;
  • in staat om in een kort tijdbestek een veilige leeromgeving te creëren waarin een veranderingskeuzeproces van de studenten plaats kan vinden;
  • kennis van culturen van op de instelling aanwezige studenten.

De functie:
De functie is conform het functieprofiel docent LB en wordt gewaardeerd in functieschaal LB (min. € 2.757,00 / max. € 4.123,00). Salaris en overige voorwaarden zijn conform de CAO MBO.

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract tot en met uiterlijk 31 juli 2019.

Informatie:
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Michel Meulmeester, teamleider Specifieke Trajecten, telefoon: 06- 11623275.

De functiebeschrijving en de daarbij behorende competenties kunt u hieronder downloaden.

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. U kunt uw sollicitatie voor woensdag 20 februari 2019 via de site www.scalda.nl indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 26 februari 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functieomschrijving

Solliciteer digitaal