Docent LB-Coach THOP/coach klas

0,7 - 0,9 fte
College voor Educatie en College voor Vavo
Vervaldatum: 26 november, 2018

Met ingang van 1 januari 2019 ontstaat binnen het College voor Educatie en het College voor VAVO de volgende tijdelijke vacature docent LB-Coach THOP/coach klas (0,7-0,9 fte) met aandachtsgebieden Nederlands, burgerschap, projecten.

Het College voor Educatie biedt diverse opleidingen aan die studenten in staat stellen (alsnog) hun mogelijkheden volledig te benutten. Studenten die een verkeerde opleidingskeus gemaakt hebben wordt door middel van het Traject Heroriënterings Programma (THOP-klas) de kans geboden om in 8 weken tijd alsnog goed voorbereid aan één van de vele opleidingen in het MBO of een andere opleiding te beginnen. De Coachklas Anderstaligen is erop gericht om zowel gediplomeerde als ongediplomeerde jongeren tussen de 18 en 27 jaar die nog onvoldoende het Nederlandse taalniveau beheersen door te laten stromen naar een hoger niveau.

De functie:
De docent LB verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:

  • coaching
  • begeleiding;
  • onderwijs;
  • bijdragen aan onderwijsontwikkeling en –vernieuwing.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring binnen de verschillende aandachtsgebieden. We ontvangen ook graag reacties van kandidaten met enkel ervaring binnen één van de vakgebieden. De omvang kan door het onderverdelen van de aandachtsgebieden kleiner worden.

De functie eisen:

  • onderwijsbevoegdheid, bij voorkeur voor de aandachtsgebieden en aantoonbare werkervaring;
  • theoretische en praktische vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
  • aantoonbare vaardigheid in het sterk motiveren, stimuleren en begeleiden van studenten met als doel gedragsverandering of gedragsverbetering te realiseren;
  • in staat om in een kort tijdbestek een veilige leeromgeving te creëren waarin een veranderingskeuzeproces van de studenten plaats kan vinden;
  • kennis van culturen van op de instelling aanwezige studenten.

De functie: 
De functie is conform het functieprofiel docent LB en wordt gewaardeerd in functieschaal LB (min. € 2.757,00 / max. € 4.123,00). Salaris en overige voorwaarden zijn conform de CAO MBO.

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract tot en met 31 juli 2019.

Informatie:
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Michel Meulmeester, teamleider Specifieke Trajecten a.i., telefoon: 06- 11623275.

De functiebeschrijving en de daarbij behorende competenties kunt u hieronder downloaden.

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. U kunt uw sollicitatie voor maandag 26 november 2018 via de site www.scalda.nl indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 29 november 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functieomschrijving

Solliciteer digitaal