Directeur Financiën, Inkoop en Projecten

1,0 fte
dienst Financiën, Inkoop en Projecten
Vervaldatum: 17 september, 2018

Vanwege het nieuw vormgeven van de organisatie ontstaat per 1 september 2018 de volgende vacature voor Directeur Financiën, Inkoop en Project (1,0 fte). 

De afdeling
De nieuwe dienst Financiën, Inkoop en Projecten (FIP) is onderdeel van de centrale ondersteuning van Scalda welke, naast de dienst FIP, bestaat uit de diensten HR&O (Human Resources en Organisatie) en de dienst Informatieverwerking en Studentenadministratie (I&S). De dienst FIP bestaat uit drie teams: Financiën, Inkoop en Projecten.

Team Finance
Dit team bestaat uit de disciplines, beleid, advies en beheer en is verantwoordelijk voor de vertaling van het onderwijskundig- en organisatiebeleid naar een meerjarig financieel beleid, -formatieplan en huisvestingsplan. De financiële administratie wordt geleid door een (afdelings)Hoofd.

Team Inkoop
Dit team adviseert en ondersteunt bij de strategie en beleid voor inkoop, aanbesteding en contractmanagement en wordt aangestuurd door een Hoofd Inkoop.

Team Projectplus
Dit team is verantwoordelijk voor projecten die zorgen voor veranderkracht van de organisatie, zodat Scalda anticipeert op en blijft aansluiten bij vraagstukken vanuit de omgeving.

De functie
De directeur FIP verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:

 1. levert een bijdrage aan de strategievorming, beleidsvoering en realisatie van gestelde doelen Scalda breed;
 2. zorgt voor de strategievorming, beleidsvoering en realisatie van gestelde doelen van, voor en binnen de dienst;
 3. zorgt voor het algehele management van, voor en binnen de dienst c.q. met het direct en indirect (via hoofden) geven van leiding aan de teams;
 4. levert als ‘proceseigenaar’ van een of meer thema’s op dat thema dan wel die thema’s binnen het BMT een bijdrage aan de strategievorming, beleidsvoering en realisatie van gestelde doelen Scalda breed;
 5. positioneert de dienst als een “partner in business” voor het (lijn)management;
 6. Legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

De functie eisen

 • brede of gespecialiseerde theoretische kennis van ontwikkelingen op het gebied van financiën, inkoop en projectmanagement en in het onderwijs in het algemeen;
 • specifieke inhoudelijke vaardigheden;
 • kennis van de relevante wet- en regelgeving;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid (nieuwe ideeën/concepten) van Scalda naar andere betrokken partijen;
 • vaardigheid in het (laten) oplossen van uit de werksituatie voortvloeiende (individuele) problemen;
 • vaardigheid in het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en het overtuigen op basis van argumenten;
 • vaardigheid in het geven van leiding en sturing aan professionals in een veranderende omgeving en bevorderen van een lerende cultuur met focus op kwaliteit en resultaat;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van (beleids)standpunten, nieuwe ideeën, enzovoort, binnen Scalda;
 • aantoonbaar WO-werk en denkniveau.

De functie
De functie is conform het functieprofiel Directeur Dienst Financiën, Inkoop en Projecten en wordt gewaardeerd in functieschaal 14 (min € 4.596,00 / max € 6.141,00). Salaris en overige voorwaarden zijn conform de CAO MBO.

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract van drie jaar. Na deze periode kan, bij goed functioneren en voldoende formatie, een benoeming voor onbepaalde tijd in deze functie volgen.

Informatie
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer M.C.F. Nelen, lid College van Bestuur, telefoonnummer: 06-52382626. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij mevrouw H. Gesink, HR-adviseur, telefoonnummer: 06-116232720.

De functiebeschrijving en de daarbij behorende competenties kunt u hieronder downloaden.

De procedure
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. U kunt uw sollicitatie voor maandag 17 september 2018 via de site www.scalda.nl indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 40. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure en vindt plaats in week 41 - 42.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functieomschrijving

Solliciteer digitaal