Beleidsmedewerker SABC

1,0 fte
Dienst HR&O
Vervaldatum: 10 mei, 2019

Per direct ontstaat binnen de dienst HR&O bij het team Strategie, Afstemming, Beleid en Compliance op locatie Terneuzen de vacature voor Beleidsmedewerker SABC (1,0 fte).

De dienst Human Resources en Organisatie draagt bij aan het creëren van een inspirerende en gezonde werkomgeving waarin optimaal kan worden samengewerkt om de op elkaar afgestemde ambities van de organisatie en de medewerkers nu en in de toekomst waar te maken en waarvoor medewerkers hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.

De functie

De beleidsmedewerker verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden:

 • bijdragen aan beleidsadvisering en beleidsvoorbereiding;
 • bijdragen aan adequate inrichting van de organisatie en organisatieprocessen;
 • ondersteunen van het Bestuur- en Managementteam (BMT);
 • monitoring en integrale planning en control;
 • ondersteunen onderwijscluster op onderwijskundig vlak, dit betreft o.a. kwaliteitszorg, examinering en ondersteuning bij inspectieverzoeken.

Wat vragen we van je?

 • brede en theoretische kennis van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk van de opleidingen binnen Scalda en de landelijke ontwikkelingen en van de mbo-sector en andere sectoren binnen de beroepskolom (vmbo, hbo) in het bijzonder;
 • kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de onderwijsinnovatie binnen de mbo-sector;
 • kennis van de wet- en regelgeving binnen de mbo- sector en van de relatie daarvan met andere beleidsterreinen;
 • brede kennis van en inzicht in maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot de gebieden waarin door Scalda onderwijs wordt gegeven of diensten worden verleend;
 • kennis van processen rondom kwaliteitszorg en –borging;
 • kennis van processen rondom organisatie en kwaliteit van examinering;
 • vaardigheid in het opstellen van beleidsnota’s en –adviezen;
 • vaardigheid in het ondersteunen van werk- en projectgroepen en overlegorganen;
 • vaardigheid in het evalueren van onderzoeksresultaten;
 • is in staat om medewerkers te enthousiasmeren;
 • is flexibel en kwaliteitsgericht;
 • beschikt over een relevante academisch opleiding;
 • heeft ervaring als onderwijskundig beleidsmedewerker of onderwijsadviseur.

Wat bieden we je?

De functie is conform het functieprofiel beleidsmedewerker en wordt gewaardeerd in functieschaal 11 (min. € 3.151,00 / max. € 4.671,00). Salaris en overige voorwaarden zijn conform cao mbo.

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract voor een jaar. Na deze periode kan, bij goed functioneren en voldoende formatieruimte, het contract verlengd worden dan wel een benoeming voor onbepaalde tijd in deze functie volgen.

Informatie

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer Maarten Berendsen, directeur HR&O, telefoonnummer: 06-22233981.

De functiebeschrijving kun je hieronder downloaden.

De procedure

De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern opengesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. Je kunt voor vrijdag 10 mei 2019 via deze site solliciteren. Sollicitaties die niet via de site binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 21.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functiebeschrijving

Solliciteer digitaal