Beleidsmedewerker (onderwijskundige)

1,0 fte
Dienst HR&O
Vervaldatum: 25 juni, 2018

Per direct ontstaat binnen de nieuw te vormen dienst HR&O de volgende vacature voor Beleidsmedewerker (onderwijskundige) 1,0 fte.

De functie:
De beleidsmedewerker verricht in het bijzonder werkzaamheden op onderwijskundig vlak:

 • ondersteunt onderwijsclusters/-teams om te komen tot samenhangende en evenwichtig opgebouwde onderwijsprogramma’s passend bij de doelgroepen;
 • stemt onderwijsprogramma’s af op onderwijs- en vormingsdoelen en zorgt hierbij voor een goede aansluiting op voorafgaand- en vervolgonderwijs;
 • ontwikkelt op verzoek richtlijnen en kaders voor een effectieve en sluitende studentenbegeleiding(structuur) alsmede een passende pedagogische en didactische aanpak;
 • weet een goede integratie te realiseren tussen het leerproces op school en het leerproces in de praktijk;
 • beantwoordt begeleidingsvraagstukken in de BPV;
 • signaleert knelpunten met betrekking tot randvoorwaarden om tot een goed werkend onderwijsleerproces te komen.

De functie eisen:

 • brede en theoretische kennis van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk van de opleidingen binnen Scalda en de landelijke ontwikkelingen en van de MBO-sector en andere sectoren binnen de beroepskolom (vmbo, hbo) in het bijzonder;
 • kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de onderwijsinnovatie binnen de MBO-sector;
 • kennis van de wet- en regelgeving binnen de MBO-sector en van de relatie daarvan met andere beleidsterreinen;
 • brede kennis van en inzicht in maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot de gebieden waarin door Scalda onderwijs wordt gegeven of diensten worden verleend;
 • vaardigheid in het opstellen van beleidsnota’s en -adviezen;
 • vaardigheid in het ondersteunen van werk- en projectgroepen en overlegorganen;
 • vaardigheid in het evalueren van onderzoeksresultaten;
 • vaardigheid in praktijkonderzoek initiëren en ondersteunen;
 • is in staat om medewerkers te enthousiasmeren;
 • is flexibel en kwaliteitsgericht;
 • beschikt over een relevante academisch opleiding;
 • heeft ervaring als onderwijskundig beleidsmedewerker of onderwijsadviseur.

De functie:  
De functie is conform het functieprofiel beleidsmedewerker en wordt gewaardeerd in functieschaal 11 (min. € 3.071,00 / max. € 4.553,00). Salaris en overige voorwaarden zijn conform de CAO MBO. 

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract voor maximaal één jaar. Na deze periode kan, bij goed functioneren en voldoende formatie, een benoeming voor onbepaalde tijd in deze functie volgen.

Informatie:
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Maarten Berendsen, manager HRM, telefoon: 06-22233981.

De functiebeschrijving kunt u hieronder downloaden.

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. U kunt uw sollicitatie tot maandag 25 juni 2018 via de site www.scalda.nl indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 3 juli 2018. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functieomschrijving

Solliciteer digitaal