Begeleider-orthopedagoog

1,0 fte
College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening
Vervaldatum: 22 november, 2018

Per direct ontstaat binnen het College voor Commerciële en Zakelijke Dienstverlening en het College voor Uniformberoepen van Scalda op locatie Middelburg (Podium) de volgende vacature voor Begeleider-orthopedagoog . De vacature is vastgesteld op 1 fte.

De functie

 • het begeleiden in de tweede lijn van studenten met leer-, gedrags-, sociaal-emotionele en/of loopbaanproblematiek;
 • het ondersteunen van het opleidingsteam om te komen tot een passende aanpak van studenten met een specifieke zorgvraag;
 • het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling en –uitvoering.

Functie eisen

 • gezocht wordt naar een breed inzetbare begeleider, bij voorkeur met specialisatie Orthopedagogiek;
 • een afgeronde WO- of HBO-opleiding orthopedagogiek, master SEN of een andere passende HBO- of post-HBO-opleiding;
 • enkele jaren relevante ervaring met deze werksoort en doelgroep;
 • kennis en affiniteit met het middelbaar beroepsonderwijs;
 • brede theoretische en praktische kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie;
 • kennis van mogelijkheden op de opleidings- en arbeidsmarkt;
 • kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen;
 • kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden);
 • inzicht in de sociale kaart van de omgeving/regio.

Vereiste competenties

 • advies- en coachingsvaardigheden;
 • effectief interpersoonlijk handelen en communiceren;
 • bereidheid tot en competent in samenwerken;
 • vaardigheid in het analyseren van complexe, persoonlijke problemen en het zoeken naar passende oplossingen;
 • rapporteren en afleggen van verantwoording.

Salaris

De functie is conform het functieprofiel van Begeleider en wordt gewaardeerd in functieschaal 10 (min. € 2.687,00 / max. € 4.019,00). Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO MBO.

Het is mogelijk dat deze vacature ingevuld kan worden als duobaan. Een aanstelling van 2 x 0,5 fte behoort tot de opties. Het betreft een tijdelijk contract van één jaar.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met Marja Bos, begeleider, tel. 06-46195088 of bij Ineke Veldkamp, teamleider, tel. 06-14356054. De functiebeschrijving en de daarbij behorende competenties kunt u hieronder downloaden.

De procedure

De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. U kunt uw sollicitatie voor donderdag 22 november 2018 via deze site indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn.

De gesprekken vinden plaats in week 48.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functiebeschrijving

Solliciteer digitaal