Begeleider

0,7 fte
College voor Uniformberoepen
Vervaldatum: 5 juli, 2018

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019 ontstaat binnen het College voor Uniformberoepen van Scalda op locatie Middelburg (Podium ZEP) de volgende vacature voor Begeleider (0,7 fte).

De functie:

 • het begeleiden van studenten met leer-, gedrags-, sociaal-emotionele en/of loopbaanproblematiek;
 • het ondersteunen van het opleidingsteam om te komen tot een passende aanpak van studenten met een specifieke zorgvraag;
 • het ondersteunen van praktijk/theorie lessen;
 • het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling en –uitvoering.

Functie eisen:

 • een afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur een Master SEN of een andere passende HBO- of post-HBO-opleiding; 
 • enkele jaren relevante ervaring met deze werksoort en doelgroep;
 • kennis en affiniteit met het middelbaar beroepsonderwijs;
 • brede theoretische en praktische kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie;
 • kennis van het opleidingsdomein Uniformberoepen;
 • kennis van mogelijkheden op de opleidings- en arbeidsmarkt;
 • kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen;
 • kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden); 
 • inzicht in de sociale kaart van de omgeving/regio.

Vereiste competenties:

 • advies- en coachingsvaardigheden;
 • effectief interpersoonlijk handelen en communiceren;
 • bereidheid tot en competent in samenwerken;
 • vaardigheid in het analyseren van complexe, persoonlijke problemen en het zoeken naar passende oplossingen;
 • rapporteren en afleggen van verantwoording.

De functie:  
De functie is conform het functieprofiel van Begeleider en wordt gewaardeerd in functieschaal 10 (min. € 2.687,00 / max. € 4.019,00). Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO MBO. 

Het betreft een tijdelijk contract van één jaar.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met de heer Michel Buijck, teamleider College voor Uniformberoepen, telefoonnummer 0118-558325. 

De functiebeschrijving en de daarbij behorende competenties kunt u hieronder downloaden.

De procedure
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. U kunt uw sollicitatie voor donderdag 5 juli 2018 via de site www.scalda.nl indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 10 juli 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functieomschrijving

Solliciteer digitaal