Begeleider

1,0 fte
Cluster Maritiem ICT Techniek (MIT)
Vervaldatum: 1 juni, 2018

Met ingang van 1 augustus 2018 ontstaat binnen het cluster Maritiem-ICT-Techniek (MIT) van Scalda op locatie Terneuzen (Vlietstraat) de volgende vacature voor begeleider (1,0 fte).

De functie:

 • het begeleiden in de tweede lijn van studenten met leer-, gedrags-, sociaal-emotionele en/of loopbaanproblematiek;
 • het ondersteunen van het opleidingsteam om te komen tot een passende aanpak van studenten met een specifieke zorgvraag;
 • het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling en –uitvoering.

De functie eisen:

 • gezocht wordt naar een breed inzetbare begeleider, bij voorkeur met specialisatie Orthopedagogiek;
 • een afgeronde HBO-opleiding zoals (ortho-)pedagogiek, master SEN of een andere passende HBO- of post-HBO-opleiding;
 • enkele jaren relevante ervaring met deze werksoort en doelgroep;
 • kennis en affiniteit met het middelbaar beroepsonderwijs;
 • brede theoretische en praktische kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie;
 • kennis van mogelijkheden op de opleidings- en arbeidsmarkt;
 • kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen;
 • kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden);
 • inzicht in de sociale kaart van de omgeving/regio.

Vereiste competenties:

 • advies- en coachingsvaardigheden;
 • effectief interpersoonlijk handelen en communiceren;
 • bereidheid tot en competent in samenwerken;
 • vaardigheid in het analyseren van complexe, persoonlijke problemen en het zoeken naar passende oplossingen;
 • rapporteren en afleggen van verantwoording.

De functie:  
De functie is conform het functieprofiel van Begeleider en wordt gewaardeerd in functieschaal 10 (min. € 2.687,00 / max. € 4.019,00). Salaris en overige voorwaarden zijn conform de CAO MBO. 

Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contractvoor maximaal één jaar. Op termijn behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.

Informatie:
Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met Luc Allaerts, hoofd deelnemersbegeleiding, tel. 0115-641696 of 06-11357187.

De functiebeschrijving en de daarbij behorende competenties kunt u hieronder downloaden.

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang in de procedure. U kunt uw sollicitatie voor vrijdag 1 juni 2018 via de site www.scalda.nlindienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 13 juni 2018. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Download functieomschrijving

Solliciteer digitaal