4 Docentonderzoekers practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen

0,2 fte
Centrum Top Techniek
Vervaldatum: 4 mei, 2020

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 ontstaat binnen Scalda de volgende vacature voor 4 docentonderzoekers practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen (0,2 fte).

Wat ga je doen?
Scalda wil waarde(n)vol en toekomstbestendig onderwijs bieden binnen de Zeeuwse regio. Ze wil bouwen aan kwaliteit en innovatie van het onderwijs en de onderwijsondersteuning, om nieuwe vormen van hybride leeromgevingen te ontwerpen (bijv. praktijkroute) en bestaande hybride leeromgevingen verder pedagogisch en didactisch te versterken. Studenten en medewerkers worden geholpen en geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen. Het practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen zorgt voor het optimaliseren van de aansluiting tussen theorie en praktijk en ondersteunt bij het leven lang ontwikkelen van studenten en docenten. Het practoraat bestaat uit een practor (0,4 fte) en 4 docentonderzoekers (elk 0,2 fte).

Wat zoeken we?
We zoeken vier docentonderzoekers, vanuit elk cluster één, die graag een ondersteunende bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het Practoraat en die vorm en inhoud willen geven aan kennisontwikkeling en kennisdeling rondom het thema Leren in hybride leeromgevingen.

We zoeken docenten die voortdurend in beweging zijn, nadenken over hoe het beter kan, lezen over het vak van docent, bij anderen te rade gaan en werken aan de ontwikkeling van een efficiëntere aanpak. Docenten die beschikken over de capaciteit om kritische te kunnen reflecteren, het vakgebied een slag vóór kunnen zijn en zelf onderzoek willen doen naar de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs samen met collega’s.

Wat vragen we van je?
De docentonderzoeker levert vanuit het practoraat, d.m.v. onderzoek, een bijdrage aan de kennisontwikkeling en kennisdeling binnen en buiten Scalda en het onderwijscluster. De docentonderzoeker:

  • heeft een afgeronde masteropleiding, of volgt een masteropleiding en kan binnenkort starten met de afrondende onderzoeksfase, in een relevant onderzoeksgebied (onderwijskunde, pedagogiek, leren & innoveren, etc.);
  • heeft ruime ervaring met onderwijsontwikkeling binnen Scalda en kan goed zichtbaar maken wat de opbrengsten van zijn/haar onderwijsontwikkeling zijn en dit delen met collega’s;
  • is nieuwsgierig naar ontwikkelingen in het onderwijs en heeft een onderzoekende houding;
  • is sensitief/heeft antennes voor wat er in het onderwijs gebeurt en wat er speelt bij docenten en studenten;
  • is een teamplayer die energie steekt in collega-docenten, onderwijsontwikkeling en wil een bijdrage leveren aan onderwijsvernieuwing;
  • is een verbinder die de praktijk weet te verbinden met ons onderwijs en onze kennis weet te delen met de praktijk;
  • heeft theoretische en praktische vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
  • heeft inzicht in de bedrijven- en instellingenstructuur en inzicht in de taak van de organisatie en werkwijze van Scalda.

Wat bieden we je?
De beloning voor de taak van docentonderzoeker zal op schaal LC zijn.

Informatie:
Voor informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met mevrouw Véronique van de Reijt, Directeur Maritiem ICT en Techniek, [email protected] 06-12681844.

De procedure:
U kunt uw sollicitatie uiterlijk voor 4 mei 2020 via de site scalda.nl indienen. Sollicitaties die niet via de site van Scalda binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. De sollicitatiegesprekken vinden waarschijnlijk online plaats in de week van 11 mei 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer digitaal