Voor decanen en onderwijsprofessionals

Scalda is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Studenten kunnen bij ons kiezen uit een breed scala van opleidingen, cursussen en trainingen. Ons onderwijs is erop gericht om het beste in de student naar boven te halen. Binnen iedere cursus of opleiding staat persoonlijke ontwikkeling centraal!

Aanmelden en toelating

Studenten die in augustus 2018 aan een opleiding in het mbo willen beginnen krijgen te maken met nieuwe regels rondom aanmelding en toelating.

Meer over aanmelden en toelating

Tussentijdse instroom

Scalda biedt voor sommige colleges de mogelijkheid om tussentijds in het schooljaar in te stromen. Dit verschilt echter per college op welk moment en onder welke voorwaarden dat kan gebeuren.

Meer over tussentijdse instroom

Overzicht opleidingen met wachtlijst of waarvoor niet (meer) kan worden aangemeld

Alle opleidingen voor 2018-2019 waarvoor een wachtlijst geldt of waarvoor niet meer kan worden aangemeld op een rijtje.

Download overzicht

Ongediplomeerde instroom

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is ongediplomeerde instroom in het mbo niveau 2 niet langer mogelijk. Leerlingen zonder diploma zijn toelaatbaar tot de Entreeopleiding, niveau 1. 

Meer over ongediplomeerde instroom

Overzicht relevante gedragscriteria per opleiding

Bij aanmelding voor een bepaalde opleiding zal vaak gevraagd worden naar de mate waarin de gedragscompetentie bij de leerling aanwezig is. Dit document bevat een overzicht van een dertigtal gedragscompetenties met hun definiëring. Vervolgens wordt per college en per opleiding aangegeven wat belangrijke gedragscompetenties voor de betrokken opleiding zijn.

Overzicht met gedragscriteria