Verlengde intake bij aanmelding

Als er twijfels zijn of de gekozen opleiding wel de meest passende is, kan de intaker van de opleiding een ‘verlengde intake’ aanvragen. Hierin proberen we zo goed mogelijk te bepalen of de opleiding van je keuze voor jou geschikt is en of je voldoende vaardigheden en kennis voor die opleiding hebt. Ook kijken we of je extra begeleiding nodig hebt. We doen dit door middel van beroepskeuze- of capaciteitentests, vragenlijsten, dossieronderzoek en/of  interviews.