Studeren met een beperking

Scalda vindt het belangrijk dat studenten met een beperking, hiervan geen of minimale hinder ondervinden bij hun studie. In je opleiding is deskundigheid aanwezig die je kan helpen met extra begeleiding, speciale voorzieningen of maatregelen. Samen met jou, je ouders of verzorgers en de mentor van je opleiding gaan we na hoe jij het beste kunt worden begeleid. Hiervoor kunnen ook deskundigen van buiten Scalda worden ingeschakeld. Zie ook de informatie over passend onderwijs. Passend onderwijs