Passend onderwijs

Als student van Scalda heb je recht op goed onderwijs. Dit geldt ook als je extra ondersteuning nodig hebt. Scalda is ervoor verantwoordelijk om samen met jou en je ouders na te gaan welke ondersteuning nodig is. We willen hierbij niet kijken naar je problemen, maar naar je mogelijkheden. Het gaat niet om wat je niet kan, maar om wat je wél kan. 

Wat betekent passend onderwijs voor jou? 
Iedere beperking of handicap vraagt om een andere aanpak. Dit is sterk afhankelijk van de aard en de mate van deze beperking en van de wijze waarop jij hiermee omgaat. Daarom streeft Scalda naar zoveel mogelijk maatwerk bij de ondersteuning. We willen dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt, niet meer, maar ook niet minder. Jouw belang is hierin leidend. Uiteraard wordt ondersteuning gegeven binnen de grenzen die door de opleiding en het toekomstige beroep worden gesteld.  

Werd je in het voortgezet onderwijs al extra begeleid? 
Begeleiding die je kreeg op je vorige school wordt zoveel mogelijk voortgezet. Uiteraard houden we hierbij rekening met de andere aard van het middelbaar beroepsonderwijs. Misschien heb je minder, of misschien juist meer of andere begeleiding nodig. We streven ernaar om ondersteuning zoveel mogelijk op maat te geven. Afspraken hierover worden opgenomen in de onderwijsovereenkomst die je bij het begin van je opleiding afsluit. 

Wat als je in het voortgezet onderwijs geen extra begeleiding kreeg? 
Ook als je in het voortgezet onderwijs niet extra werd begeleid, maar je verwacht toch door een belemmering te worden gehinderd, heb je recht op goed onderwijs. Misschien was deze beperking niet ernstig genoeg voor extra begeleiding. Misschien is er nooit goed onderzoek naar gedaan. Echter, wanneer extra ondersteuning nodig is, gaan we in onderling overleg na of we deze extra begeleiding kunnen bieden en op welke wijze. 

Hoe gaat Scalda om met passend onderwijs? 
De begeleiding zoals je die gewend was, zal voor een belangrijk deel worden voortgezet. Jouw keuze en de stem van je ouders spelen hierin een belangrijke rol. De kwaliteit van de begeleiding vinden we heel erg belangrijk en daar zullen we ook op toezien. Op die manier mag je ervan verzekerd zijn dat je ondersteund wordt door deskundige begeleiders. 

Bij de aanmelding 
Het is van belang om al bij de aanmelding te vermelden of je een beperking of handicap hebt en of je in het voortgezet onderwijs extra begeleid werd. Alleen wanneer we weten dat dit het geval is, kunnen we hier rekening mee houden. Behalve op het aanmeldingsformulier, zijn ook in het digitaal doorstroomdossier (DDD) en tijdens het intakegesprek volop mogelijkheden om aan te geven dat je behoefte hebt aan extra ondersteuning.

Basisondersteuningsprofiel 

Bekijk het basisondersteuningsprofiel overzicht

Begeleidingsarrangement

Bekijk het begeleidingsarragement overzicht