Wat is het verschil tussen niveau 1, 2, 3 en 4?

Binnen het funderend en middelbaar beroepsonderwijs worden vier niveaus onderscheiden:

Niveau 1 Entreeopleiding

Dit is het laagste niveau en wordt aangeduid met Assistent. Het gaat hierbij om het onder toezicht uitvoeren van eenvoudige uitvoerende werkzaamheden, die betrekking hebben op het toepassen van geautomatiseerde routines en standaardprocedures (duur: een half jaar of 1 jaar, 800-1600 sbu).

Toelatingseisen:

 • Je bent minimaal 16 jaar op 1 augustus.
 • Je hebt het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten.
 • Je bent in staat een mbo-opleiding niveau 1 af te ronden.

Niveau 2 Basisberoepsopleiding

De opleidingen zijn gericht op meer gecompliceerde routines en standaardprocedures waarbij uitvoerende werkzaamheden worden verricht (duur: 2 of 3 jaar, 3200-4800 sbu).

Toelatingseisen*: 

 • een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg met een van de verplichte sectorvakken;
 • ​een mbo-diploma niveau 1.

Niveau 3 De vakopleiding

Een vakfunctionaris voert de werkzaamheden van het beroep volledig zelfstandig uit (duur: 2-4 jaar, 3200-6400 sbu).

Toelatingseisen*: 

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met een van de verplichte sectorvakken;
 • een overgangsbewijs naar havo 4.

Niveau 4 De middenkaderopleiding

Dit niveau omvat de opleidingen tot (Midden)kaderfunctionaris (duur: 3 of 4 jaar, 4800-6400 sbu) en Specialist (duur: 1 of 2 jaar, 1600-3200 sbu). De (midden)kaderfunctionaris en de specialist ontwikkelen voor de beroeps-uitvoering nieuwe procedures en geven leiding aan de organisatie waarin het beroep wordt uitgeoefend. De taken zijn specialistisch, de functionarissen zijn breed inzetbaar en dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. 

Toelatingseisen Middenkaderopleiding*: 

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met een van de verplichte sectorvakken;
 • een overgangsbewijs naar havo 4.

Toelatingseisen Specialistenopleiding*: 

 • een mbo-diploma niveau 3 of 4;
 • In sommige gevallen een mbo-diploma niveau 2.

Het diploma mbo niveau 4 sluit veelal direct aan op het hbo.

* Voor sommige opleidingen kunnen afwijkende toelatingseisen gelden. Raadpleeg de opleidingspagina's voor meer informatie.