Wat is BOL/BBL?

Je hebt de termen BOL en BBL vast al wel eens eerder gezien, maar wat betekent het nou eigenlijk? Praktisch gezien is het heel eenvoudig: het heeft te maken met hoeveel dagen je in de week naar school gaat.

BOL (School & stage)

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je gaat de hele week naar school, maar loopt ook een aantal periodes stage. Wij noemen stage ook wel BPV (beroepspraktijkvorming). Voor de BOL-opleidingen start de BPV bij opleidingsniveau 2 met 50-60% van de tijd van de opleiding; bij niveau 3 zo’n 40 tot 50% en bij niveau 4 een 30 tot 40%. Voor aanvang van elke stageperiode worden de stagegegevens vastgelegd in een overeenkomst. Deze BPV-overeenkomst / Praktijkovereenkomst dient te worden ondertekend door de school, jezelf (bij minderjarigheid ook je wettelijke vertegenwoordiger) en het leerbedrijf.

BBL (Werken & leren)

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Je werkt en leert tegelijkertijd. Naast je baan ga je 1 of 2 dagen naar school. Bij BBL beslaat de tijd die wordt besteed aan BPV zo’n 60%-80% van de opleiding; er is een arbeidscontract en een BPV-overeenkomst nodig.

Als je je hebt aangemeld voor een BBL-opleiding betekent dit dat je één dag in de week naar school komt en de overige dagen werkzaam bent als leerling-werknemer in een bedrijf. Dit is ook één van de voorwaarden om aan de opleiding te kunnen beginnen: je moet als werknemer werkzaam zijn in een leerbedrijf. Omdat zo’n groot gedeelte van de opleiding in de praktijk plaatsvindt is het van belang dat je werkt in een erkend leerbedrijf. De erkenning wordt gegeven door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Het is de bedoeling dat je zelf een leerbedrijf gaat zoeken. Dat betekent dat je zult moeten gaan solliciteren. Op stagemarkt.nl kun je zoeken naar erkende leerbedrijven. Het bevat uitsluitend leerbedrijven die officieel erkend zijn en waar jij een goede stage zou kunnen lopen. Deze website is actueel en van hoge kwaliteit qua aanbod van stages en stageplaatsen.

BPV-overeenkomst / Praktijkovereenkomst

Heb je een erkend leerbedrijf gevonden en wordt er een arbeidscontract getekend, dan dient de periode van praktijkleren vastgelegd te worden in een overeenkomst tussen de school, jezelf (bij minderjarigheid ook je wettelijke vertegenwoordiger), het leerbedrijf en SBB. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van de verschillende partijen vermeld. Zo'n overeenkomst wordt een BPV-overeenkomst of praktijkovereenkomst (POK) genoemd.