Vakantieregeling

Hieronder worden per vakantie de eerste en, indien van toepassing, de laatste vakantiedag aangegeven:

Vakantierooster 2018-2019

Zomervakantie 2018
maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018

Herfstvakantie
maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018

Kerstvakantie
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie
maandag 4 maart 2019 t/m vrijdag 8 maart 2019

Goede Vrijdag
vrijdag 19 april 2019

Meivakantie
maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart
donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019

2de Pinksterdag
maandag 10 juni 2019

Zomervakantie 2019
maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019

Vakanties/vrije dagen buiten het hierboven aangegeven schema worden in principe niet toegestaan. In sommige gevallen zullen enkele dagen van de vakantie nodig zijn voor beroepspraktijkvorming of om stage te lopen. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het maken van vaste afspraken, zoals bijvoorbeeld het boeken van vakanties en een vakantiebaan.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie
maandag 14 oktober 2019 t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie
maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020

Goede Vrijdag
vrijdag 10 april 2020

Pasen
maandag 13 april 2020

Meivakantie
maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020

Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart
donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren
maandag 1 juni 2020

Zomervakantie 2020
maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 21 augustus 2020