Werkwijzer steunfonds studiekosten

Eind juni 2016 heeft de minister OCW aangekondigd dat er een tijdelijke regeling komt voor ouder(s)/verzorger(s) die de studiekosten niet kunnen betalen.  Voor schooljaar 2018-2019 wordt deze regeling gecontinueerd. In deze werkwijzer kun je lezen wat je moet doen om een bijdrage uit dit budget aan te vragen of waar studenten zich moeten melden.

Doelgroep

 • Ouder(s)/verzorger(s) van minderjarige leerlingen op 01-08-2018 in BOL opleiding
 • kunnen aantoonbaar de studiekosten niet betalen

Dit betreft dan primair:

 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) in schuldsanering;
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) met inkomen op of onder bijstandsniveau;
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s)net boven bijstandsnorm (ca. 130%); vallen vaak buiten de regelingen die er voor bijstandsgerechtigden wel zijn;
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s)onder curatele of bewindsvoering.

Aanmelding

Studenten of ouder(s)/verzorger(s) dienen zich te melden bij Stichting Leergeld in hun woonplaats.  Indien u problemen ervaart om in contact te komen met Leergeld of niet weet waar u zich moet melden, dan wordt geadviseerd om contact op te nemen met UBA. Voor de verschillende regio’s is het mailadres van UBA: [email protected], [email protected] of [email protected]. UBA is de Unit Begeleiding & Advies van Scalda.

Stichting Leergeld toetst voor de studenten die zich melden het inkomen van de ouder/verzorger. Indien Stichting Leergeld akkoord is, vult Stichting Leergeld een aanmeldingsformulier in samen met de ouder/verzorger, die tezamen met eventuele bijlagen door Stichting Leergeld via de mail wordt doorgegeven aan de financiële administratie van Scalda via [email protected].

Wanneer u zich aanmeldt bij Stichting Leergeld kunt u het snelst geholpen worden indien u zo snel mogelijk uw inkomen laat toetsen. Stichting Leergeld zal verder aangeven hoe dit in zijn werk gaat. Daarnaast kan de ouder gelijk het beste aangeven welke schoolkosten de student nodig heeft en wat al wel of niet is aangeschaft door de ouder/student. Deze informatie is voor de ouder/student terug te vinden in de MBOwebshop. Indien bestellijsten van toepassing zijn bij een externe leverancier, bijvoorbeeld voor materialen of kleding, neem deze dan direct ingevuld mee naar Stichting Leergeld. Heeft u inmiddels zelf schoolkosten aangeschaft, overhandig dan de betalingsbewijzen aan Stichting Leergeld.

De studenten of ouder(s)/verzorger(s) die vorig jaar een bijdrage hebben ontvangen vanuit het Steunfonds dienen zich opnieuw te melden bij Stichting Leergeld en dienen opnieuw getoetst te worden.

De afdeling debiteuren van Scalda gaat met de informatie aan de slag, behandelt de aanvraag en communiceert hier over met de ouder/verzorger. In de communicatie wordt Stichting Leergeld opgenomen in de cc.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door Stichting Leergeld, waarbij wordt gekeken naar:

 • inkomen (inkomenstoets)
 • mogelijk beroep op additionele financieringsbronnen/regelingen/subsidies

Stichting Leergeld geeft advies aan Scalda m.b.t. financiering, inclusief een advies over mogelijke eigen bijdrage van ouder(s)/verzorger(s).

Voorwaarden afwikkeling

Voor de afwikkeling van de aanvragen zijn de volgende spelregels van toepassing:

 • Geld wordt niet aan de ouder(s)/verzorger(s) of student overgemaakt, tenzij door de ouder/verzorger wordt aangetoond met betaalbewijzen dat de schoolkosten reeds zijn aangeschaft.
 • In principe schaft Scalda de materialen aan bij de externe leveranciers. De boeken gaan aankomend schooljaar niet meer via Studers, maar via de MBOwebshop (voorheen Scalda Studie Shop);
 • De kosten die de ouder(s)/verzorger(s) via de MBOwebshop moet betalen kunnen op rekening van Scalda. In de bijlage is een beschrijving opgenomen op welke wijze je op rekening van Scalda kan bestellen in de MBOwebshop. Lees deze beschrijving goed alvorens te bestellen!
 • In het geval van een eigen bijdrage van de student is het uitgangspunt dat de student de aanschaf bij een externe leverancier ter waarde van dat bedrag zelf regelt. De financiële administratie van Scalda zal in dit geval contact opnemen met de ouder over de afwikkeling van de eigen bijdrage.
 • Communicatie met de student of ouder(s)/verzorger(s) verloopt, na toetsing, via de financiële administratie van Scalda.

Het budget voor Steunfonds Studiekosten is gelimiteerd. De afdeling debiteuren neemt pas studenten op voor het Steunfonds Studiekosten wanneer Stichting Leergeld aangeeft dat een deelnemer is getoetst en voldoet aan de voorwaarden.

Wat financieel ondersteunen?

 • Primair: opleidingsgerelateerde kosten – verplicht. Wanneer hier vermeld staat dat een student gelijk materialen kan bestellen voor meerdere leerjaren, worden alleen de kosten voor het betreffende leerjaar meegenomen (bijvoorbeeld kappersopleiding).
 • Vrijwillige bijdragen en opleidingsgerelateerde kosten – niet verplicht. Kosten voor bijvoorbeeld kampen die aan het eind van het schooljaar plaatsvinden dienen aan het eind van het schooljaar te worden aangevraagd via de financiële administratie van Scalda. Op dat moment wordt gekeken of er nog steeds budget aanwezig is binnen het Steunfonds.
 • Door de invoering van het studentenreisproduct voor MBO studenten onder de 18 jaar, komen vervoerskosten niet in aanmerking voor vergoeding. Voor meer informatie over het studentenreisproduct, zie www.duo.nl/studentenreisproduct.
 • Indien de student een laptop nodig heeft voor zijn opleiding kan de student een aanvraag doen voor een laptop via Scalda. De student dient een gebruikersovereenkomst te tekenen bij ontvangst van de laptop. De laptop is een vast model welke voldoet aan de eisen van de opleiding, onderhandeling is niet mogelijk.  
 • Een student kan maar één keer per schooljaar een aanvraag doen. Bij bijvoorbeeld wisseling van opleiding kan de student geen nieuwe aanvraag indienen. Mogelijk kan wel een aanpassing plaatsvinden op de ingediende aanvraag. Neem voor informatie contact op met [email protected]
 • Op = op: aanvragen voor Steunfonds Studiekosten worden niet meer in behandeling genomen wanneer het plafond van het budget is bereikt.