Werkwijzer steunfonds studiekosten

Algemeen

Eind juni 2016 heeft de minister OCW aangekondigd dat er een tijdelijke regeling komt voor ouder(s)/verzorger(s) die de studiekosten niet kunnen betalen.  Voor schooljaar 2021-2022 wordt deze regeling gecontinueerd. In deze werkwijzer kun je lezen wat jij, of je ouders, moet(en) doen om een bijdrage uit dit budget aan te vragen.

Voor wie?

 • Ouder(s)/verzorger(s) van studenten die op 1 augustus 2021 minderjarig zijn en die in schooljaar 2021-2022 een BOL-opleiding volgen en aantoonbaar de studiekosten van deze opleiding niet kunnen betalen.

Dit betreft vaak:

 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) in de schuldsanering;
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) met inkomen op of onder bijstandsniveau;
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) met een inkomen net boven de bijstandsnorm (ca. 130%). Deze groep valt vaak buiten de regelingen die er voor bijstandsgerechtigden wel zijn);
 • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) onder curatele of bewindsvoering.

Aanmelding

Denk jij in aanmerking te komen voor deze regeling? Neem dan zelf contact op met Stichting Leergeld in jouw woonplaats of laat je ouder(s)/verzorger(s) zich melden. Stichting Leergeld toetst dan het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s). Indien Stichting Leergeld akkoord is, vult Stichting Leergeld een aanmeldingsformulier in samen met je ouder(s)/verzorger(s), die tezamen met eventuele bijlagen door Stichting Leergeld via de mail wordt doorgegeven aan de financiële administratie van Scalda via [email protected].

Heb je problemen om in contact te komen met Stichting Leergeld of weet je niet goed waar je moet zijn? Dan adviseren we jou om contact op te nemen met de intern begeleider van je opleiding. Via e-mail kan contact opgenomen worden met [email protected].

Zo snel mogelijk toetsen

Wanneer je voor deze regeling in aanmerking wilt komen, moet je ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk het inkomen van je ouder(s)/verzorger(s) bij Stichting Leergeld laat toetsen.

Daarbij wordt gekeken naar:

 • het inkomen (inkomenstoets)
 • mogelijk beroep op additionele financieringsbronnen/regelingen/subsidies

Stichting Leergeld geeft advies aan Scalda m.b.t. financiering, inclusief een advies over mogelijke eigen bijdrage van ouder(s)/verzorger(s).

Stichting Leergeld zal verder aangeven hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Daarnaast kunnen je ouders het beste gelijk aangeven welke schoolkosten jij nodig hebt voor je opleiding en wat jullie wel of niet al hebben aangeschaft. Je vindt deze informatie in de MBOwebshop. Indien bestellijsten van een externe leverancier van toepassing zijn, bijvoorbeeld voor kleding, neem deze dan direct ingevuld mee naar Stichting Leergeld. Heb je zelf al opleidingsbenodigdheden aangeschaft, overhandig dan de betalingsbewijzen aan Stichting Leergeld.

Heb jij vorig jaar een bijdrage ontvangen vanuit het Steunfonds Studiekosten? Dan moet je jezelf voor dit schooljaar opnieuw aanmelden bij Stichting Leergeld. Ook het inkomen van je ouders/ verzorgers wordt dan opnieuw getoetst.

De afdeling debiteuren van Scalda gaat met de informatie aan de slag, behandelt de aanvraag en communiceert hier over met je ouder/verzorger.

Voorwaarden afwikkeling

Voor de afwikkeling van de aanvragen is het volgende van toepassing:

 • Geld wordt niet aan de ouder(s)/verzorger(s) of student overgemaakt, tenzij door de ouder/verzorger wordt aangetoond met betaalbewijzen dat de onderwijsbenodigdheden reeds zijn aangeschaft. In principe schaft Scalda de materialen aan bij de externe leveranciers. Boeken en schoolartikelen worden besteld via de MBOwebshop;
 • De kosten die de ouder(s)/verzorger(s) via de MBOwebshop zouden moeten betalen, kunnen op rekening van Scalda. In de bijlage is een beschrijving opgenomen op welke wijze je op rekening van Scalda kan bestellen in de MBOwebshop. Lees deze beschrijving goed door voordat je gaat bestellen!
 • In het geval van een eigen bijdrage, is het uitgangspunt dat je de aanschaf bij een externe leverancier ter waarde van dat bedrag zelf regelt. De financiële administratie van Scalda zal in dit geval contact opnemen met je ouder/ verzorger over de afwikkeling van de eigen bijdrage. Communicatie met jou of met je ouder(s)/verzorger(s) verloopt, na toetsing, via de financiële administratie van Scalda.

Het budget voor Steunfonds Studiekosten is gelimiteerd. De afdeling debiteuren neemt pas studenten op voor het Steunfonds Studiekosten wanneer Stichting Leergeld aangeeft dat een deelnemer is getoetst en voldoet aan de voorwaarden.

Wat wordt financieel ondersteunt?

 • Primair: onderwijsbenodigdheden. Wanneer hier vermeld staat dat een student gelijk leermiddelen kan bestellen voor meerdere leerjaren, worden alleen de kosten voor het betreffende leerjaar meegenomen.
 • Bijdrage activiteiten. Kosten voor bijvoorbeeld kampen die aan het eind van het schooljaar plaatsvinden dienen ook aan het eind van het schooljaar te worden aangevraagd via de financiële administratie van Scalda. Op dat moment wordt gekeken of er nog steeds budget aanwezig is binnen het Steunfonds.
 • Door de invoering van het studentenreisproduct voor mbo-studenten onder de 18 jaar, komen vervoerskosten niet in aanmerking voor vergoeding. Voor meer informatie over het studentenreisproduct, zie www.duo.nl/studentenreisproduct.
 • Indien je een laptop nodig hebt voor je opleiding, kun je een aanvraag doen voor een laptop van Scalda. Je dient dan een gebruikersovereenkomst te tekenen bij ontvangst van de laptop. De laptop is een vast model welke voldoet aan de eisen van je opleiding, onderhandeling is niet mogelijk.  
 • Je kunt maar één keer per schooljaar een aanvraag doen. Bij bijvoorbeeld wisseling van opleiding kan je dus geen nieuwe aanvraag indienen. Mogelijk kan wel een aanpassing plaatsvinden op de ingediende aanvraag. Neem voor informatie contact op met [email protected].
 • Op = op: aanvragen voor Steunfonds Studiekosten worden niet meer in behandeling genomen wanneer het plafond van het budget is bereikt.