Goes United rolstoel spel - header

Goes United

You need it!

Goes United is een samenwerking tussen Scalda, CIOS Zuidwest-Nederland en de Gemeente Goes. In deze samenwerking staat Positieve Gezondheid voor de Goese inwoner in het sociale domein centraal voor. We zorgen dat vraag en aanbod gekoppeld worden aan het werkveld en/of onderwijs. Inwoners van de gemeente Goes komen in beweging door de inzet van deze hybride leeromgeving. We zijn er voor de Goese inwoners, de Goese organisaties en voor het onderwijs en haar toekomstige beroepsbeoefenaars.

Goes United geeft studenten de mogelijkheid om bij organisaties in Goes, die de doelgroep bedienen vanuit de verschillende beleidsdomeinen van de gemeente Goes, hun geleerde stof in de praktijk te oefenen. Dit zorgt voor betere afstemming tussen werkveld en onderwijs. Ze benutten elkaars kwaliteiten, leren van elkaar en delen kennis, zoals de 21ste century skills bedoeld zijn. Voor het lerende gedeelte zijn we samen verantwoordelijk. Dit heeft als effect dat er een doorlopende leerlijn ontstaat en het toekomstige werkveld in Zeeland wordt bediend.

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd in het worden van een werkveldpartner van Goes United en wil je meer weten over de werkwijze en mogelijkheden? Overweeg je om een evenement of activiteit te organiseren? Of ben je op zoek naar een projectmatige stage? Neem dan contact op met Goes United en bespreek de mogelijkheden. We hebben heerlijke koffie...

Aanmelden voor Goes United

Ons aanbod

Goes United werkt op projectmatige basis waar vraag en aanbod samenkomen. Het beantwoorden van de vragen en verzoeken vindt plaats in een hybride leeromgeving waarin praktijk en theorie in elkaar overvloeien, in de vorm van projectonderwijs. Studenten leren van en met elkaar in deze hybride leeromgeving en worden begeleidt door professionals die werkzaam zijn op het gebied van begeleiden en opleiden.  De kaders/de scope waarbinnen projecten plaatsvinden worden gezamenlijk vormgegeven.

De onderwijsactiviteiten worden in de vorm van projecten aangeboden. De projecten komen tot stand door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de aanvrager (individu of instelling). Daarin wordt onder meer de inhoud en looptijd van de activiteit beschreven zodat zowel de praktijk- als de theoriecomponent gewaarborgd worden.

Binnen Goes United worden diverse activiteiten georganiseerd voor uiteenlopende werkveldpartners in de domeinen zorg, welzijn, onderwijs en verenigingen.

Best practices Goes United

Onze partners

Goes United biedt de mogelijkheid waar diverse partners uit de zorg, welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en verenigingen samenkomen om activiteiten te organiseren. Onze missie is om de samenwerking tussen deze werkveldpartners te versterken en te bevorderen, om zo een positieve impact te creëren in de Gemeente Goes. Word jij ook partner?

Contact

Goes United is actief in heel de Gemeente Goes met een aantal fysieke stamlocaties. U bent van harte welkom met al uw vragen of verzoeken. Samen kijken wij op welke manier wij u van dienst kunnen zijn. Neem gerust contact met ons op via [email protected] of via het aanmeldformulier.

Buurthuis “de Pit”
Appelstraat 2A, 4462 TL Goes
Wij zijn aanwezig op: Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Omnium
Zwembadweg 3, 4463 AB Goes
Wij zijn aanwezig op: Donderdag 

Omhoog