Projecten, projects
Projecten, projects

Projecten

Cambridge English

Geef je opleiding én je carriérevooruitzichten een boost met het Cambridge English certificaat! Wil je een streepje voor hebben wanneer je solliciteert? Ben je van plan om door te studeren in het hbo? Vind je het belangrijk om een internationaal erkend certificaat te halen? Dan is Cambridge English een waardevolle aanvulling op Lees meer

Crossover leren

De maatschappij verandert in een snel tempo als gevolg van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de energietransitie, duurzaamheid, internet of things, robotisering, en regionale ontwikkelingen in de windsector. De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door veranderende businessmodellen en nieuwe technologische Lees meer

Europees project Zoro

In Nederland werken ruim 1 miljoen zorgprofessionals, in Vlaanderen zijn dat er meer dan 350 000, maar toch zijn er nog steeds handen te kort. Een stijgende groep ouderen én bijkomende zorgvraag zorgen voor lange wachtrijen. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt - wil een antwoord bieden op deze uitdagingen. Lees meer

Skills Navigator

Het project Skills Navigator beoogt de mismatch tussen arbeidsvraag in de havenbedrijven en het aanbod in de grensregio aan te pakken. De ICT-opleidingen van Scalda zijn een van de projectpartners. Samen met de andere projectpartners doet Scalda onderzoek samen met havenbedrijven naar de skills van de toekomst van beroepen in de havens. Lees meer

Cooking @ Sea

Veel Europese kustgebieden worden gekenmerkt door een sterke toeristische industrie, gebaseerd op kusttoerisme, stranden, vrije tijd en natuur. Deze gebieden hebben echter een tekort aan chef-koks, en vooral chef-koks met de juiste nieuwe vaardigheden. Cooking @ Sea is een internationaal project dat dit hier een oplossing Lees meer

De Lerende Euregio Scheldemond

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals Lees meer

Praktijklab Corrosie & Isolatie

De grensregio Vlaanderen-Nederland bevat één van de grootste clusters aan procesindustrie ter wereld. Veel installaties zijn met 40 à 50 jaar echter relatief oud zodat corrosiebestrijding een hoge prioriteit heeft. Om de concurrentiepositie van de procesindustrie te behouden is het cruciaal dat installaties optimaal, storingsvrij, veilig en met Lees meer