Pensioen in Zicht

Pensioen in Zicht biedt u de gelegenheid om uw (arbeids)verleden in perspectief te plaatsen, om stil te staan bij de veranderingen die zich aandienen en keuzes te maken voor de toekomst.

Centrale vragen hierbij zijn:

  • Wat betekent het voor mijzelf en de mensen om mij heen dat ik stop met werken?
  • Hoe neem ik op een goede manier afscheid van mijn werk?
  • Welke veranderingen staan mij (en mijn partner) te wachten en hoe ga ik daar mee om?
  • Wat boeit en interesseert mij? Waar liggen mijn krachten? Wie of wat inspireert mij?
  • Wat kan ik doen om de toekomst die ik mezelf en de mijnen toewens dichterbij te brengen?

Werknemers van Scalda die met pensioen gaan kunnen zich via de cursus Pensioen in Zicht voorbereiden op een nieuwe toekomst waarin zij anders dan voorheen actief zullen zijn. Scalda biedt medewerkers die binnen nu en een jaar met pensioen gaan de mogelijkheid om de cursus te volgen bij Stavoor.

Doelgroep:

Alle medewerkers van Scalda die binnen nu en een jaar met (keuze)pensioen of FPU gaan. De cursus Pensioen in Zicht heeft het meeste effect vanaf ongeveer een half jaar voor uw laatste werkdag.

Doelstelling van de training:

Doel van de cursus is het vergroten van het inzicht in de eigen situatie en ieders behoeften en wensen daarbij. Er is aandacht voor het eventuele intensievere contact met huisgenoten en de wijze waarop je de nieuwe levensfase "samen" gaat invullen. Het leren afstand nemen van het bedrijf of de organisatie komt ook aan de orde.

Docent en locatie:

De medewerkers van Scalda kunnen een keuze maken uit het aanbod van Stavoor. Scalda vergoedt een bedrag van € 800,00 per persoon. De partner kan ook aansluiten bij de cursus. Deze kosten zijn voor rekening van de medewerker. 

In gesprek over uw pensioen, maak een afspraak met een van de scalda pensioenambassadeurs Sandra Bilderbeek of Mariëlle Wijkhuis.

 

 

We helpen u graag

De Academie is een onderdeel van de dienst Human Resources Management.  De activiteiten van De Academie worden uitgevoerd door Sandra Bilderbeek en Miriam Boxman. Heb je een suggestie voor een training of een vraag? Neem dan contact op via: [email protected].

Sandra Bilderbeek, HRM Adviseur

ma. t/m vrij. 8.30 - 16.30 uur

0118- 55 87 65 / 06 - 41 65 82 48

Miriam Boxman, Managementassistent
ma. 8.30 -16.30 uur / di. en do. 8.30 - 14. 30 uur
wo. 8.30 - 11.30 uur / vrij. 8.30 - 13.30 uur

0118 - 55 89 08