Zero emissie transport

Het doel van het project ‘Zero Emissie Transport’ is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ binnen het platform Zeeland Connect waarbinnen overheid, bedrijfsleven en het onderwijs gezamenlijk innoveren op het gebied van Zero Emissie Transport. Ook voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave snel dichterbij: de sector mobiliteit in Zeeland moet in 2030 al een reductie van 49% CO2 uitstoot hebben gerealiseerd. Met een vervangingstermijn van 7 jaar zullen bedrijven in 2023 stap voor stap een deel van hun vloot moeten vervangen. Dit is een complexe opgave omdat technologie, overheidsbeleid en markt voor zero-emissie oplossingen continu in beweging zijn. Daarnaast is ook procesinnovatie in logistieke processen nodig, omdat zero-emissie voertuigen niet 1-op-1 passen in de huidige logistieke operaties van bedrijven.

Werkpakket 4 Transitie in onderhoud Zero Emissie voertuigen

Scalda werkt samen met Impuls en Gemeente Terneuzen aan werkpakket 4, waarin de transitie in onderhoud aangepakt wordt. Vervoerders met een eigen garagebedrijf, garagebedrijven (onafhankelijk en merkdealers) en het onderwijs in Zeeland zijn in 2019 nog volledig gericht op onderhoud van voertuigen met motoren voor fossiele brandstoffen. De komende 10 jaar ontstaat er een grote behoefte aan monteurs die weten hoe elektrische voertuigen kunnen worden onderhouden. Om deze kennis tijdig en in voldoende mate te laten instromen in de sector dienen de MBO-studenten (bedrijfs-) autotechniek nu al te worden opgeleid voor onderhoud van elektrisch voertuigen of waterstofvoertuigen. Een voorwaarde is dat de MBO-opleidingen beschikken over de daarvoor noodzakelijke kennis, voorzieningen en curriculum.

Doelstellingen

 1. Opleiden van docenten (bedrijfs)autotechniek voor onderhoud aan elektrische (bestel)voertuigen
 2. Ontwikkelen onderwijsmateriaal voor de MBO opleidingen en testen van het materiaal met studenten
 3. Verzamelen en analyseren van gebruiks- en onderhoudsgegevens van elektrische voertuigen

Uitgangspunt

Om MBO-studenten op te kunnen leiden is het belangrijk dat de studenten zelf kunnen werken aan elektrische voertuigen en voldoende kunnen oefenen. Daarvoor wordt in het project door Scalda een aantal elektrische voertuigen aangeschaft.

Activiteiten

 1. Inventariseren van technische kennis en ontwikkelen van het opleidingsplan
  De docenten brengen eerst in kaart wat de technische kenmerken van elektromotoren zijn, wat de onderhoudsbehoefte is en op welke wijze de elektromotoren in het voertuigen zijn geïntegreerd en bevestigd. Op basis van deze technische kennis wordt het opleidingsplan opgesteld. Het opleidingsplan wordt afgestemd met de aanbieders van elektrische voertuigen, garagebedrijven en transportbedrijven
 2. Uitwerken van onderwijsmiddelen
  Op basis van het onderwijsplan worden de onderwijsmiddelen uitgewerkt: theorielessen, instructies voor practica (tekst, video), aanschaf van voertuigen (een streetscooter-nieuw, een tweedehands elektrisch voertuig (kan ook hybride zijn)/
 3. Analyse van onderhoudskenmerken van elektrische voertuigen
  Het gebruik (ritten, verbruik) van voertuigen die in het project aanwezig zijn wordt gemonitord. Ook het onderhoud wordt geregistreerd. De docenten en studenten van het MBO analyseren de data in het kader van hun opleiding om de onderhoudsbehoefte goed te kunnen bepalen en om het verschil tussen onderhoud van voertuigen van fossiele brandstoffen en elektrische voertuigen in beeld te brengen.
OPZuid logo
Stimulus logo
Logo provincie Zeeland en het Rijk - Zero emissie transport
Omhoog