overeenkomst sluiten

Skills Navigator

Het project Skills Navigator beoogt de mismatch tussen arbeidsvraag in de havenbedrijven en het aanbod in de grensregio aan te pakken. Scalda is één van de projectpartners. Samen met de andere projectpartners doet Scalda onderzoek samen met havenbedrijven naar de skills van de toekomst van beroepen in de havens.  Op basis van deze Skills zal Scalda en andere partners zogenaamde werkgeversarrangementen ontwikkelen. Werkgeversarrangementen zijn de brug tussen het beroepsonderwijs en de beroepen in de havens, waarbij ICT Skills tegenwoordig de basis vormen. De opgedane kennis en producten die worden ontwikkeld zullen we met ons netwerk delen.

In de grensregio is de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod een groot knelpunt. Gevolg: een tekort aan geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren. Terwijl tegelijk een deel van de bevolking werkloos is. De 21st century skills die op de arbeidsmarkt worden gevraagd zijn nu, maar zeker naar de toekomst toe, een enorme uitdaging. Specifiek zien we, dat we het als regio niet goed doen op het vlak van digitale skills. Terwijl die toch steeds vaker en in meer en meer verschillende beroepen worden gevraagd.

Tewerkstelling en welvaart

Skills zijn dé sleutel tot tewerkstelling en welvaart. Met de juiste vaardigheden worden mensen toegerust voor kwalitatief goede banen. Voor bedrijven is een goede matching van skills en werk cruciaal. Zij moeten globaal concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe trends. Wil onze regio zijn positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de juiste skills kunnen blijven leveren. 

Samen de juiste skills bijbrengen

De regio moet dringend beter gebruikmaken van de beschikbare skills en waar nodig de skillopbouw heroriënteren (richting 21st century skills) en versterken. Uitgangspunt zijn de vraagzijde en de werkgevers. Zij zijn het, die de skillsmismatch het beste kunnen inschatten, maar ook meer verantwoordelijkheid moeten en kunnen opnemen. Samen met de scholen dienen zij de jongeren en werkzoekenden de juiste skills bij te brengen, zodat die vlot(ter) kunnen intreden op de arbeidsmarkt. Dit om in onze grensregio de ondernemingen aan de juiste, goed opgeleide, mensen te helpen. Maar ook om elke jongere/werkzoekende juist te oriënteren richting een baan op maat van zijn/haar skills en een vervullende loopbaan.

Projectresultaten Skills Navigator

Op basis van voorgaande inzichten brachten we in beeld welke 21st century skills het werkveld rond de havengebieden nodig hebben voor nu en in de nabije toekomst en hielden we enquêtes onder diverse stakholders, deskundigen en jongeren. Alle resultaten hebben we samengevat in een syntheserapport. Bekijk hier alle resultaten:

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Lees meer op grensregio.eu.

Projectteam

Het project team bestaat uit Rene Mondriaan (teamleider), Karin Crince (projectleider) en team: "Cross Over Leren".

Partners

De partners in het project zijn stad Gent (projectverantwoordelijke), stad Antwerpen, gemeente Rotterdam, gemeente Terneuzen, Skilliant, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Thomas More-hogeschool, Kazi, SBB, STC Group, VDAB, Portstream, UWV en Scalda.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en resultaten op skillsnavigator.eu

Logo interreg vlaanderen nederland
Omhoog