Praktijklab Corrosie & Isolatie

Praktijklab Corrosie & Isolatie

De grensregio Vlaanderen-Nederland bevat één van de grootste clusters aan procesindustrie ter wereld. Veel installaties zijn met 40 à 50 jaar echter relatief oud zodat corrosiebestrijding een hoge prioriteit heeft. Om de concurrentiepositie van de procesindustrie te behouden is het cruciaal dat installaties optimaal, storingsvrij, veilig en met een minimale milieu-impact kunnen blijven functioneren. 

Om innovaties te kunnen testen en ontwikkelen die gericht zijn op preventie, detectie en reparatie van corrosie, is er behoefte aan fysieke onderzoeksinfrastructuur. Drie kennis- en onderwijsinstellingen staan in voor de realisatie hiervan. Sirris zet bestaande infrastructuur in om onderzoek uit te voeren op een academische basis en ontwikkelt samen met projectpartners nieuwe infrastructuur voor veldtesten. De Hogere Zeevaartschool realiseert een onderzoeksponton om onderzoek aan ‘natte’, watergebonden infrastructuur te kunnen uitvoeren. Als derde kennispartner begeleiden wij van Scalda de praktische en uitvoerende kant van het onderzoek.

Daarnaast wordt een basiscurriculum voor Corrosie- en Isolatietechnici ontwikkeld op hoger en middelbaar niveau. Na afloop van het project zal de infrastructuur integraal onderdeel blijven uitmaken van de deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen en zal het opgebouwde netwerk van bedrijven samen stappen blijven zetten om de corrosieproblematiek het hoofd te bieden. 

Het project "Praktijklab Corrosie & Isolatie" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Project verantwoordelijke

Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (Ki<|MPi)

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.367.374,49 levert Interreg een bijdrage van € 669.611,05 (48,97%)

Projectperiode

01-03-2020 - 31-12-2022

Logo interreg vlaanderen nederland
Omhoog