Project O2Lab Hub Zeeland

O2lab hub Zeeland

Voor versterking van ondernemerschapsonderwijs

O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs. Ondernemende mensen nemen sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan. Daarom krijgen 7 regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en ondernemers uit de regio vanuit het nationale O2LAB programma een financiële impuls en ondersteuning om hun ondernemerschapsonderwijs te versterken. Waaronder Scalda en HZ University of Applied Sciences.

Hiermee dragen deze 'O2LAB hubs' op regionaal niveau bij aan de missie van het O2LAB programma: meer ondernemendheid bij jongeren, professionalisering van docenten én betrokkenheid van de lokale ondernemers bij het onderwijs in Nederland.

Ondernemerschap in onderwijs

Scalda kent met de bedrijfsmatige leeromgeving van Innovision Solutions (IVS) al een leeromgeving waarin ondernemerschapsonderwijs op natuurlijke wijze geïntegreerd is in de reguliere opleiding. Deze bedrijfsmatige leeromgeving daagt studenten uit om klantgericht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Studenten vervullen een rol in het management van de leeromgeving waarbij ze op ondernemende wijze de leeromgeving verder brengen. Vanuit de techniek en ICT opleidingen wordt gestreefd naar het verder brengen van dit concept in allerlei varianten en in de professionalisering van de bestaande omgevingen.

Doelstellingen project O2lab Zeeland

O2LAB hub Zeeland heeft als doel studenten/leerlingen in de regio op verschillende manieren in aanraking te brengen met ondernemerschap en ondernemendheid.  De projectpartners:

  • brengen hiervoor het netwerk in kaart rondom ondernemerschapsonderwijs in Zeeland
  • brengen bestaande initiatieven rondom ondernemerschapsonderwijs samen om van te leren
  • maken vervolgens keuzes in de wijze waarop ondernemerschapsonderwijs in Zeeland verder gebracht kan worden met hulp van andere partijen

Een oriënterende verkennende start

Als eerste brengt de hub bestaande initiatieven en best-practices van ondernemerschapsonderwijs in de regio in kaart en worden de werking en opbrengsten daarvan onderzocht. Ook de wensen en behoeften bij diverse partijen voor het verder uitbouwen van het ondernemerschapsonderwijs worden geïnventariseerd.

Een Community of Practice voor het delen van knowhow en verdere professionalisering

De hub brengt vervolgens geïnteresseerde partijen samen, met experts in een community of practice (COP). Daar worden kennis en ervaringen uitgewisseld en verder onderzoek gedaan naar succesvol ondernemerschapsonderwijs. De opbrengsten van de COP leiden tegelijkertijd tot design van nieuwe initiatieven voor de (door)ontwikkeling van ondernemerschapsonderwijs. 

Nieuwe initiatieven

De nieuwe initiatieven die opgestart worden komen voort uit de verkenning en de opbrengsten van de Community of Practice. Voor de opstart van de nieuwe initiatieven worden aanvullende partijen gezocht die het initiatief professioneel sterk maken.

Projectbetrokkenen

De betrokkenen vanuit Scalda in dit project vormen onderdeel van het cluster Techniek en ICT en zijn ontwerpers van nieuwe initiatieven op gebied van ondernemerschapsonderwijs Rebecca Boelens (onderwijsinnovatie) en Kim Boes (projectleider). Heeft u, als bedrijf, opdrachten of vragen? Neem contact op via [email protected].

Partners

De partners in dit project zijn HZ University of Applied Sciences en Scalda.

Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo HZ
Omhoog