overeenkomst sluiten

De Lerende Euregio Scheldemond

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact. Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt. 

Het doel 

Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt. De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen. Met deze acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. 

Huidige ontwikkelingen

Tijdens de afgelopen 6 maanden werd op het vlak van communicatie vooral gewerkt aan de aanbesteding, technische realisatie en uitbouw van de LES projectwebsite. Een inhoudelijk LES filmpje en een animatiefilmpje voor het LES Fonds werden gerealiseerd en ruim verspreid, en de uitwerking van een 3-tal LES Fonds projectinitiatieven werd begeleid. Verder werden aanbestedingsprocedures opgestart en opdrachten toegewezen voor 1. de realisatie van een digitale kaart met een overzicht van opleidingen in de Euregio Scheldemond en 2. voor de opstart van een duurzaam Lerend Netwerk dat ook nà het LES project werk zal maken van grensoverschrijdende samenwerking rond techniek en zorg. Tijdens de zomer startten tevens de voorbereidingen voor de organisatie van een eerste LES Stakeholdersevent. Dit digitale LES event vond plaats op 9 december 2020. Rode draad was de (verhoogde) inzet van technische/technologische innovatie in de zorg: 'Techniek, onze zorg'. De inventarisatie hybride leervormen is verder zo goed als afgerond. Voor de proeftuinen techniek zijn een aantal geautoriseerde beschrijvingen afgewerkt en zijn de proeftuinen niveau 4 en 5 gestart. Het competentiecoaching traject werd eveneens opgestart. De grensoverschrijdende inspiratiegids staat online. Voor de proeftuinen zorg werd onder meer gewerkt aan een digitaal platform (stages) en aan een draaiboek voor de leerafdeling.

Logo interreg vlaanderen nederland
Omhoog