Project Dare2Share

Dare2Share

Het project Dare2Share heeft als doel het beter ontsluiten van kennis en capaciteit (Human Capital) voor het Midden- en Kleinbedrijf en daarmee bij te dragen aan oplossingen van de vraagstukken binnen het MKB in de logistiek, transport en supply chain management sector. Dare2Share stelt ondernemingen in staat om nieuwe of verbeterde diensten te ontwikkelen of nieuwe processen en procesverbeteringen door te voeren. Daarnaast kunnen zij technologische innovaties, zoals Internet of Things, blockchain en autonoom transport sneller op waarde schatten, zowel binnen de eigen organisatie als die van supply chains.

Op maat gesneden programma

Kenmerkend voor Dare2Share is dat de vernieuwingsvraag vanuit de ondernemingen komt. Indien mogelijk bundelt het lectoraat de vragen tot casuïstiek en ontwikkelt een op maat gesneden programma waarin de benodigde soft skills verder worden ontwikkeld en er aandacht wordt geschonken aan vakinhoudelijke kennis rondom een specifiek thema.

Binnen het KennisDC logistiek worden landelijk afstudeertafels bijeen gebracht waarin studenten / stagiaires / afstudeerders die aan (min of meer) vergelijkbare onderwerpen bij vergelijkbare bedrijven en organisaties werken in contact gebracht worden met elkaar en met hun respectievelijke bedrijven, docenten en experts in de projecten om op die manier optimaal elkaars kennis en ervaring en al gerealiseerde oplossingen te kunnen delen en hergebruiken zonder telkens opnieuw het wiel uit te hoeven vinden.

Door mensen en bedrijven aan elkaar te verbinden en kennis aan de Dare2Share-community toe te voegen, ontstaan er nieuwe inzichten en concrete oplossingen voor vernieuwingsvraagstukken van morgen.

Human Capital

Door kennis en capaciteit voor het MKB beter te ontsluiten draagt het project bij aan zowel verhoging van het kennisniveau van de sector als ook de concurrentiekracht van de individuele MKB bedrijven in de regio. Dare2Share voorziet in het beschikbaar maken van hoger opgeleid Human Capital voor het MKB bedrijf in de logistiek. En daarmee verkleint het project de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod bij de bedrijven. Ook richt het project zich op de beïnvloeding van de awareness van het management bij de MKB-bedrijven over de invloed van de innovaties binnen de sector op het te voeren personeelsbeleid en de bedrijfsvoering.

“Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid”.

Dare2Share logo
Europese unie
Logo Opzuid
Provincie Zeeland
Provincie Limburg
Omhoog