Practoraat Scalda

Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen

Het Practoraat ‘Leren in Hybride Leeromgevingen’ van Scalda is een practoraat met de nadruk op onderwijskundige vernieuwing, wat vooral intern gericht is en in 2020 van start is gegaan. Het practoraat fungeert als platform van waaruit, door middel van praktijkgericht onderzoek, expertise wordt samengebracht en ontwikkeld. Het practoraat maakt deel uit van een kennisnetwerk voor hybride leeromgevingen binnen en buiten Scalda.

Ambitie

Het practoraat ‘Leren in Hybride Leeromgevingen’ heeft, in lijn met de visie van Scalda, de ambitie om nieuwe vormen van hybride leeromgevingen te ontwerpen en bestaande hybride leeromgevingen pedagogisch en didactisch te versterken. Op eigentijdse en toegankelijke wijze zal zij kennis over hybride leeromgevingen, het leren op de grens van school en praktijk, delen en gebruiken, zodat het bijdraagt aan de ontwikkeling van studenten, docenten en werkveld.

Het practoraat kent daarvoor drie aandachtsgebieden:

 • Ideaaltypische hybride leeromgevingen
 • Professionaliseringscultuur en -plan
 • Leven lang ontwikkelen en doorstroom vo-mbo-hbo

Wat is een hybride leeromgeving?

In een hybride leeromgeving (HLO) worden de werelden van het leren (school) en de wereld van de beroepspraktijk (werk) zo goed mogelijk met elkaar verweven. Een HLO is een leeromgeving met kenmerken van zowel school en werk, waarin studenten, docenten en werkveld samen leren en samen werken aan authentieke opdrachten en vraagstukken. Vanuit de literatuur worden er, voor de mate van hybriditeit, drie typen hybride leeromgevingen (afstemming, incorporatie en hybridisering)  aangegeven die in een continuüm tussen school en werk worden geplaatst: in de school, in de beroepspraktijk of opgezet als leeromgeving buiten de school.


Showcases

Ter inspiratie zijn een aantal showcases (video’s) van verschillende type hybride leeromgevingen van Scalda gemaakt, waarin de vier ontwerpelementen worden belicht: ruimte (waar wordt geleerd?), materiaal (waarmee wordt geleerd?), tijd (wanneer wordt geleerd?) en rollen (met wie wordt geleerd?).

Onderzoeken

Binnen het practoraat wordt gewerkt rondom vraagstukken als: Hoe maken we het leren van de betrokkenen binnen een hybride leeromgeving zichtbaar? Hoe begeleiden we het leren in de hybride leeromgeving, wat is daarvoor nodig en hoe zorgen we ervoor dat álle betrokkenen leren. En waar richt dat leren zich dan op? Het practoraat kent daarbij vijf onderzoekslijnen. Per onderzoekslijn publiceren we hier de rapportages en de bijpassende praktische tools.

Onderwijsontwerp

Het Practoraat onderzoekt hoe het onderwijs van hybride leeromgevingen ontworpen wordt en op welke wijze je dat het beste zou kunnen aanpakken.

Rapportages

Tools

Competenties

Het practoraat onderzoekt welke competenties mbo-docenten en werkveldbegeleiders in hybride leeromgevingen nodig hebben.

Rapportages

Tools

Tools zijn in ontwikkeling.

Professionaliseren

Het practoraat onderzoekt welke professionalisering van docenten en werkbegeleiders voor hybride leeromgevingen ingezet kan worden, een meerwaarde kan zijn.

Rapportages

Rapportages zijn in ontwikkeling.

Tools

Tools zijn in ontwikkeling.

Toetsing

Het practoraat onderzoekt welke wijze/vormen van toetsing binnen hybride leeromgevingen ingezet worden/nodig zijn om het leren van studenten zichtbaar te maken.

Rapportages

Tools

Beroepsgerichte didactiek

Het practoraat onderzoekt de beroepsgerichte didactiek van onderwijsgerichte activiteiten voor hybride leeromgevingen.

Rapportages

Rapportages zijn in ontwikkeling.

Tools

Tools zijn in ontwikkeling.

Publicaties

Contact met het practoraat

Het practoraat Leren in hybride leeromgevingen bestaat uit een practor:

En vijf docent-onderzoekers:

 • Als practoraat willen we collega’s inspireren en informeren met betrekking tot hybride leeromgevingen. Ik vind het belangrijk dat we sámen met collega’s en werkveldpartners onderzoek doen en op die manier het onderwijs verder ontwikkelen.
  Petra Poelmans
  Practor Leren in Hybride Leeromgevingen
 • Mijn ambitie is om onderzoek in ons onderwijs te integreren, de onderwijskwaliteit te versterken en het onderwijs praktijkgerichter, vraaggerichter en actueler in te richten.
  Annette Soeting
  Docent-onderzoeker practoraat
 • Een goede onderwijsontwikkeling wordt gedragen door onderzoek en sterke docentprofessionalisering. Ik draag daar als docent-onderzoeker graag aan bij.
  Ineke Dekker
  Docent-onderzoeker practoraat
 • Inspelen op complexe en dynamische situaties vereist begrip van hoe het werkt: de onderliggende logica. Er is dan niets zo praktisch als een goede theorie (vrij naar Kurt Lewin).
  Martijn Broers
  Docent-onderzoeker practoraat
 • Een krachtige verbinding tussen onderzoek en ons onderwijs vind ik belangrijk. Mijn ambitie is om onderzoek toegankelijk en bruikbaar te maken voor collega’s.
  Mark Meeuwisse
  Doncent-onderzoeker Practoraat
 • Mijn ambitie is om via onderzoek bij te dragen aan de verbetering van bestaande en toekomstige hybride leeromgevingen door het verwerven van nieuwe inzichten en het actief delen van deze kennis binnen de onderwijsinstelling.
  Monique Hoogesteger
  Docent-onderzoeker Practoraat
Omhoog