Practoraat Scalda

Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen

Het Practoraat ‘Leren in Hybride Leeromgevingen’ van Scalda is een practoraat met de nadruk op onderwijskundige vernieuwing en is in 2020 van start gegaan. Het practoraat fungeert als platform van waaruit, door middel van praktijkgericht onderzoek, expertise wordt samengebracht en ontwikkeld. Het practoraat ‘Leren in Hybride Leeromgevingen’ maakt deel uit van een kennisnetwerk voor hybride leeromgevingen binnen en buiten Scalda.

Het practoraat is vooralsnog een project van vier jaar. Het practoraatsteam bestaat uit een practor en vier docentonderzoekers uit verschillende opleidingsclusters.


Ambitie

Het practoraat ‘Leren in Hybride Leeromgevingen’ heeft, in lijn met de visie van Scalda, de ambitie om nieuwe vormen van hybride leeromgevingen (HLO) te ontwerpen en bestaande hybride leeromgevingen verder pedagogisch en didactisch te versterken. Op eigentijdse en toegankelijke wijze zal zij kennis over hybride leeromgevingen, het leren op de grens van school en praktijk, delen en gebruiken, zodat het bijdraagt aan het onderwijs, de begeleiding, de professionalisering, de onderzoekscultuur en de beleidsontwikkeling.

Het practoraat kent daarvoor drie aandachtsgebieden:

 • Ideaaltypische hybride leeromgevingen
 • Professionaliseringscultuur en -plan
 • Leven lang ontwikkelen en doorstroom vo-mbo-hbo

Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen, juist binnen Scalda

Scalda wil waarde(n)vol en toekomstbestendig onderwijs bieden binnen de Zeeuwse regio en wil onderwijs bieden dat werkelijk betekenis heeft voor haar studenten. Ze wil bouwen aan kwaliteit en innovatie van het onderwijs en de onderwijsondersteuning.

Het  Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen heeft de 1e fase van onderzoeken naar hybride leeromgevingen (HLO’s) binnen Scalda afgerond. De resultaten zijn gebundeld in de rapportage ‘Hybride leeromgevingen in beeld’ en in een aantal video’s: de showcases. De resultaten zullen worden gebruikt in het (door)ontwikkelen van hybride leeromgevingen.

In de rapportage vindt de lezer een beknopte omschrijving van het onderzoek, de resultaten en aanbevelingen van vier (uitgelichte) hybride leeromgevingen.

 • Innovision Solutions (IVS)
 • Participatielab
 • Praktijkroute Economie, Horeca & Toerisme
 • Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

Bekijk de volledige rapportage

Vervolgonderzoek: Hoe nu verder? Doe je ook mee?

Binnen het practoraat zullen de docent-onderzoekers en de practor werken rondom vraagstukken als: Hoe maken we het leren van de betrokkenen binnen een hybride leeromgeving zichtbaar? Hoe begeleiden we het leren in de hybride leeromgeving en hoe zorgen we ervoor dat álle betrokkenen leren. En waar richt dat leren zich dan op?

Innovision Solutions (IVS)
Bij het ICT-studentenbedrijf Innovision Solutions leren de studenten van de opleiding Software Developer in hun eigen bedrijf, met echte klanten en echte opdrachten. Dit is vastgelegd in een showcase: Showcase Innovision Solutions (IVS)

De onderzoeksresultaten Software Development en Mediavormgever

Participatielab
De leerroutes binnen Participatielab zijn een combinatie van werken en leren. Er wordt gewerkt met een arbeidsontwikkelmethodiek waarmee de student leert door te ‘doen’. De praktijkopdrachten die uitgevoerd moeten worden zijn afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven. Dankzij extra begeleiding door coaches, docenten en werkbegeleiders op de werkleerlocaties voorziet Participatielab in de persoonlijke ontwikkeling en beroepsontwikkeling die leiden tot deelname op de arbeidsmarkt. In de showcase is te zien hoe dit in de praktijk werkt: Showcase Participatielab

De onderzoeksresultaten Participatielab

Praktijkroute Economie, Horeca & Toerisme
De praktijkroute Economie, Horeca & Toerisme realiseert de beoogde hybride leeromgeving, waarin sterk onderwijs in de praktijk samen met het werkveld gerealiseerd wordt. Docenten en studenten ervaren deze leeromgeving als een stimulerende leeromgeving. Deze leeromgeving is met name stimulerend voor studenten die vraaggestuurd en individueel onderwijs als intrinsiek motiverend ervaren en daarbij beschikken over voldoende zelfsturend vermogen (eigenaarschap) voor het onderzoekend leren. In de showcase is te zien hoe dit in de praktijk werkt: Showcase Praktijkroute

De onderzoeksresultaten Praktijkroute

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)
De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg bestaat uit hybride leeromgevingen in de praktijk van de zorginstellingen van zeven zorgaanbieders. De hele opleiding vindt plaats in de zorginstelling en leidt tot een dubbele kwalificatie. Het onderzoekend en ervaringsgericht leren wordt gerealiseerd in een sterke samenwerking tussen de schoolen zorginstelling. Alle betrokkenen ervaren het leren als betekenisvol.

De onderzoeksresultaten ZPO

Nog meer hybride leeromgevingen bekijken?

 Bekijk hier de leeromgevingen van de opleiding Bakkerij, VeVa (Logisitiek) en het Laboratorium.

 • Een goede onderwijsontwikkeling wordt gedragen door onderzoek en sterke docentprofessionalisering. Ik draag daar graag aan bij.
  Ineke Dekker
  Docent-onderzoeker practoraat
 • De docent moet onderwijs de functie kunnen geven die de maatschappij vandaag en morgen vraagt.
  Roel van Rooijen
  Docent-onderzoeker practoraat
 • Onderzoek integreren in onze dagelijkse praktijk om de kwaliteit van onderwijs en begeleiding te versterken en deze tezamen met studenten, docenten en het werkveld praktijkgerichter, vraaggerichter en actueler in te richten.
  Annette Soeting
  Docent-onderzoeker practoraat
 • Inspelen op complexe en dynamische situaties vereist begrip van hoe het werkt: de onderliggende logica. Er is dan niets zo praktisch als een goede theorie (vrij naar Kurt Lewin).
  Martijn Broers
  Docent-onderzoeker practoraat

Artikel in vakblad Profiel: Aan de slag met hybride leeromgevingen

Publicatiedatum december 2021: Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen heeft in het vakblad Profiel een artikel gepubliceerd. Daarin staat de rapportage over de hybride leeromgevingen bij Scalda centraal. 

Aan de slag met hybride leeromgevingen

Artikel vakblad Profiel: Kwaliteit in hybride leeromgevingen

Publicatiedatum maart 2023: Pratoraat Leren in Hybride Leeromgevingen heeft in het vakblad Profiel een artikel gepubliceerd. Daarin staat de kwaliteit in hybride leeromgevingen bij Scalda centraal.

Kwaliteit in hybride leeromgevingen

Contact met het practoraat

Het practoraat Leren in hybride leeromgevingen bestaat uit een practor:

En zes docent-onderzoekers:

Omhoog