Opleiding Zelfredzaamheidsroute (Z-Route)

Zelfredzaamheidsroute (Z-Route)

De Zelfredzaamheidsroute (Z-route) is voor statushouders met een lage leerbaarheid en analfabeten. Met de Z-route ligt de focus op jouw zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. Je leert belangrijke woorden en zinnen die je gebruikt in het dagelijkse leven. Je vergroot je luister- en spreekvaardigheid en tijdens het traject doe je mee aan activiteiten in de wijk en/ of (vrijwilligers) werk. Daarnaast leer je ook de normen en waarden van Nederland kennen. We werken vaak met TPRS®. Deze methode staat voor: Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Kortom: Leren door te doen.

De Z-route zorgt ervoor dat jij je kunt redden in het dagelijkse leven. Je kunt bijvoorbeeld een boodschap halen, reizen met het openbaar vervoer en een praatje maken met je buren.
De focus ligt op jouw zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. Je leert belangrijke woorden en zinnen die je gebruikt in het dagelijkse leven. Je vergroot je luister- en spreekvaardigheid  en tijdens het traject doe je mee aan activiteiten in de wijk en/ of (vrijwilligers) werk. Daarnaast leer je ook de normen en waarden van Nederland kennen.

Voor het behalen van de Z-route heb je nodig:

  • 800 uur taalonderwijs
  • 800 uur participatie

We werken hierin samen met gemeenten. Scalda verzorgt het taalonderwijs en de gemeente regelt de participatie. De gemeente beoordeelt of je de Z-route voltooid hebt. Je houdt hiervoor een portfolio bij. De 800 uur taalonderwijs duurt +- 2 jaar. Je komt 4 dagdelen in de week naar school.

Begeleiding
Je krijgt een coach die je begeleidt tijdens het traject en deze is jouw aanspreekpunt.

De gemeente waar jij bent ingeschreven, nodigt je uit voor een gesprek en maakt een afspraak met jou voor het maken van een Leerbaarheidstoets (LBT). Deze toets bepaalt wat je al kan en welke route het beste bij jou past. De gemeente bepaalt de route samen met jou. Bij Scalda krijg je ook een intake. We bespreken je wensen en kijken naar je taalniveau en/of je gealfabetiseerd bent, naar je vooropleiding en de leerbaarheid. Daarna maakt de gemeente samen met jou een persoonlijk plan. Dat heet het plan inburgering en participatie (PIP). De gemeente kiest welk traject je gaat volgen en houdt je vorderingen bij. Hierin werken gemeenten en Scalda intensief samen.

De kosten voor de Z-route worden vanuit de inburgeringsgelden betaald.

Na het afronden van 800 uur taalonderwijs heb je taalniveau A1 of hoger behaald. Je kunt je nu redden in de samenleving. Je kunt bijvoorbeeld praten met je buren, boodschappen doen en een briefje schrijven voor de juf of meester. Er is ook de mogelijkheid om door te stromen naar de B1-Leerroute (mbo1), doorstromen naar werk op niveau 1, je gaat werken op een participatieplaats of doet mee aan activiteiten in de buurt.

Routebeschrijving
Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

Omhoog