Operator C

Niveau 4

Als Operator C kun je terecht komen in een leidinggevende functie. Hiervoor is organisatietalent een pré. Je moet flexibel zijn en om kunnen gaan met diverse werkzaamheden tegelijk. Goed communiceren is belangrijk, omdat je met veel verschillende mensen werkt. Zowel schriftelijk als mondeling kun je uitleggen wat je bedoelt. Je bent zorgvuldig en nauwkeurig, want je bent vaak aan het werk met dure machines. Je stelt die machines en apparatuur in en je spoort storingen op. Daar heb je technisch inzicht en analytisch denkvermogen voor nodig. Je beheerst een hoge mate van zelfstandigheid.

Bij de BOL-opleiding ziet je opleiding er als volgt uit:

Leerjaar 1: Het eerste leerjaar van deze opleiding is de zogenaamde beginner fase. Je krijgt projectopdrachten die in samenwerking met procesbedrijven in Zeeland zijn ontwikkeld. Daarnaast krijg je theorie die gekoppeld is aan de projectopdracht. Dit kan zijn procestechniek, procesbeheersing, scheikunde, wiskunde, natuurkunde en practicum in de proeffabriek en het laboratorium. Tevens krijg je te maken met gesimuleerde processen.

Je krijgt veel begeleiding tijdens de projecten en de lessen. Je dient 75% van je resultaten voldoende te halen om door te mogen naar de gevorderde fase.

Leerjaar 2: Het tweede leerjaar van deze opleiding is de zogenaamde gevorderde fase. Je krijgt projectopdrachten die in samenwerking met procesbedrijven in Zeeland zijn ontwikkeld. Daarnaast krijg je theorie die gekoppeld is aan de projectopdracht. Dit kan zijn procestechniek, procesbeheersing, scheikunde, wiskunde, natuurkunde en practicum in de proeffabriek en het laboratorium. Tevens krijg je te maken met gesimuleerde processen.

Je krijgt begeleiding tijdens de projecten en de lessen, de mate van zelfstandigheid neemt toe en de aard van de projectopdrachten is matig complex.

Om te oriënteren op het beroep doe je 10 weken stage bij een geaccrediteerd procesbedrijf in Zeeland.

Leerjaar 3: Het derde leerjaar van deze opleiding is de zogenaamde gevorderde fase. Je krijgt projectopdrachten die in samenwerking met procesbedrijven in Zeeland zijn ontwikkeld. Daarnaast krijg je theorie die gekoppeld is aan de projectopdracht. Dit kan zijn procestechniek, procesbeheersing, scheikunde, wiskunde, natuurkunde en practicum in de proeffabriek en het laboratorium. Tevens krijg je te maken met gesimuleerde processen.

Je krijgt begeleiding tijdens de projecten en de lessen, de mate van zelfstandigheid neemt sterk toe en de aard van de projectopdrachten is complex.

Je doet 10 weken stage bij een geaccrediteerd procesbedrijf in Zeeland in de gevorderde fase.

Leerjaar 4: Het vierde leerjaar van deze opleiding is de zogenaamde kwalificerende fase. 

Je doet 20 weken een afsluitende stage bij een geaccrediteerd procesbedrijf in Zeeland in de kwalificerende fase waarbij onderzoekvaardigheden in het kader van procesverbetering centraal staan.

Je doet twee proeven van bekwaamheid om te kwalificeren.

Opleidingsgids BOL

Bij de BBL-opleiding ziet je opleiding er als volgt uit:: 
De BBL-opleiding bieden we in drie jaar aan. De focus is per jaar anders, je hebt een jaar de focus op scheikunde, een jaar procestechniek en een jaar procesbeheersing. Tijdens het desbetreffende leerjaar bieden we de theoretische vakken aan die hierbij aansluiten. Naast de theorie maak je 6 praktijkopdrachten en een onderzoeksopdracht. Je doet één proeve van bekwaamheid.  

Opleidingsgids BBL

  Als je toegelaten wilt worden voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van:

  • een vmbo-k, -g of -t diploma met wiskunde of natuur- en scheikunde I als examenvak of; 
  • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4 of;
  • een mbo-diploma niveau 2 of 3.

  Als je toegelaten wilt worden voor de BBL-opleiding dien je in het bezit te zijn van:

  • een mbo-diploma Procesoperator B en;
  • een dienstverband van een vastgesteld aantal uur bij een erkend leerbedrijf. Je kunt hiervoor kijken op www.stagemarkt.nl

  Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je hieronder een specificatie aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere schoolkosten. Een gespecificeerde beschrijving van de kosten vind je in onderstaand PDF bestand.

  Download kostenoverzicht (PDF)

  Na je opleiding op niveau 4 kun je aan het werk als Operator C of kun je doorstromen naar het hbo. Er is echter alleen direct sprake van een toelatingsrecht tot het hbo wanneer de huidige opleiding en de toekomstige opleiding qua inhoud op elkaar aansluiten. Kijk op de website van de opleiding van jouw keuze of je in dat geval toelaatbaar bent.

  Keuzedelen

  Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden: 

  BOL: 

  • Ondernemend gedrag 
  • Duurzaamheid in het beroep D 
  • Inspelen op innovaties 
  • Voorbereiding HBO wiskunde voor techniek 

  BBL: 

  • K0443 Verbreding procesoperator in de productie-industrie. 
  • K0418 Verdieping meng en scheidingstechnieken industriële processen. 
  • K1107: Procesveiligheid. 
  • K0803 Engels B1/B2 

  Je kunt ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen.  Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt, en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

  Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

  Kerncompetenties

  Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:

  • Contactuele Vaardigheden 
  • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
  • Probleemoplossend vermogen 
  • Technisch inzicht 
  • Zelfstandigheid


  Ontdek de branche: Procestechniek

  In de branchevideo’s vertellen studenten en docenten over onze opleidingen en kom je erachter wat je echt leuk vindt!

  Er zijn in totaal meer dan 50 video’s live opgenomen, die je nu allemaal kunt terugkijken. Genoeg te ontdekken dus. Ontdek hier alvast de branche: Procestechniek

  Routebeschrijving
  Vul hieronder je vertrekpunt in en maak een routebeschrijving naar onze locatie.

  Omhoog